Gemeente Rotterdam

Rotterdam versobert uitvoering Wet voorzieningen gehandicapten

(13-03-03) Het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft versoberingsvoorstellen gepresenteerd voor de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). De meest ingrijpende voorstellen betreffen de vervoersvoorzieningen. Verantwoordelijk wethouder Sjaak van der Tak: "Ons voorstel is niet alleen sociaal, maar ook solide en duurzaam. Dat is belangrijk voor de continuïteit van de gehandicaptenvoorzieningen." Uitgangspunt voor het gehandicaptenvervoer blijft het collectief vervoerssysteem Vervoer op Maat (VoM). De voorstellen op een rij:


* Afschaffen gemeentegrensoverschrijdend vervoer. De gemeente gaat ervan uit dat het vervoer buiten de grenzen van Rotterdam ter hand genomen wordt door het ministerie van VWS (traXX).
* Versoberen dienstverlening tot het wettelijk maximum van 300 reiszones per persoon per jaar op deur tot deur-niveau.
* Vervangen van het kamer tot kamer-vervoer door deur tot deur-vervoer.

* Het strippenkaartsysteem vervangen door een systeem waarbij de cliënt 1,- per rit betaalt.

Geen wijzigingen woonvoorzieningen

Op het gebied van de woonvoorzieningen wil het College niets veranderen. Dit betekent dat het huidige beleid om te adviseren tot verhuizen, als dit de goedkoopst adequate oplossing is, gecontinueerd wordt. Daarnaast blijft de hoogte van de vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten ( 2.950,-) gehandhaafd, evenals de 100% vergoeding voor woningaanpassing aan de woningeigenaar. De Wvg-cliënt hoeft nog steeds geen eigen bijdrage te betalen voor losse woonvoorzieningen en kleine woningaanpassingen.

Met deze voorstellen doet de gemeente Rotterdam voor het eerst een stap terug in het geboden voorzieningenniveau. De aanleiding is dat de financiële reserves uitgeput zijn. Het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt, is onvoldoende om de Wvg-uitgaven te dekken. Rotterdam heeft per 1.000 inwoners niet alleen meer Wvg-cliënten dan andere gemeenten, maar heeft ook veel meer ouderen die langer zelfstandig wonen.

In totaal verwacht het College met de versoberingmaatregelen een structurele besparing van 4,08 miljoen te realiseren. Het besluit van het College wordt ter advisering voorgelegd aan de Stedelijke Adviescommissie Gehandicapten (SAG), de Stedelijke Adviescommissie Ouderen (SAO) en het Cliëntenpanel Voorzieningen Gehandicapten. Daarna volgt de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad.

In de Wvg is geregeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor het verstrekken van vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en rolstoelen. Vanaf de invoering van de Wvg in 1994 heeft Rotterdam altijd meer gedaan dan wettelijk verplicht. Voorbeelden hiervan zijn dat de Rotterdamse Wvg-cliënten tegen OV-kortingstarief kunnen reizen, dat Rotterdam bovenop de deur tot deur-vervoersservice zelfs kamer tot kamer-vervoer biedt, dat de vervoersservice doorrijdt naar diverse omliggende gemeenten en dat op het gebied van de woonvoorzieningen in 1996 de eigen bijdragen zijn geschrapt.

Deel: ' Rotterdam versobert uitvoering Wet voorzieningen gehandicapten '
Lees ook