Gemeente Rotterdam


Rotterdam verzoekt om opschorting uitzetting Nadia Snelleman

Burgemeester Ivo Opstelten en wethouder Herman Meijer (vluchtelingenbeleid) hebben vanmiddag de Vreemdelingendienst verzocht de uitzetting van het 12-jarige meisje Nadia Snelleman op te schorten. Ze willen meer tijd om het dossier van het meisje te bestuderen. Bezien wordt of uitzetting uit Nederland voorkomen kan worden. De Vreemdelingendienst heeft het verzoek ingewilligd.

Het uit Kaap Verdië afkomstige meisje, dat al acht jaar bij haar Nederlandse vader woont, dreigde morgen het land uitgezet te worden. De gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert het onderzoek op korte termijn uit.

Deel: ' Rotterdam verzoekt om opschorting uitzetting Nadia Snelleman '
Lees ook