Anti Racisme Informatie Centrum


Rotterdam Vluchtheuvel: van Chili naar Rotterdam en terug


14 t/m 17 januari 1999

Diverse plaatsen in Rotterdam

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat in Chili President Allende ten val kwam. Daarmee kwam een einde aan een periode van vreedzame revolutie, die wereldwijd met grote belangstelling werd gevolgd. Als gevolg van het daarop volgende terreurbewind van Generaal Pinochet ontvluchtten vele Chilenen hun land. Op uitnodiging van de Nederlandse regering kwam een aantal van hen naar Nederland.
De Chilenen vonden hier in Nederland en met name ook in Rotterdam een warm welkom. Ze kregen huisvesting, een inkomen, kortom een goede uitgangspositie voor een nieuw leven. Rotterdammers toonden zich actief betrokken bij de zaak van de Chilenen. Burgemeester Van der Louw liep voorop in de protestmarsen. Schepen met Chileense appels werden geboycot in de haven. Het Salvador Allende Centrum werd opgericht. Dit was het begin van een groeiende belangstelling voor Latijns Amerika in het algemeen en Chili in het bijzonder.

Veel Chileense vluchtelingen zijn inmiddels naar Chili teruggekeerd. Een aantal van hen vervult nu een belangrijke functie, zoals ambasssadeur of minister. Door huwelijk en/of werk bleven er ook Chilenen in Rotterdam. Een aantal kunstenaars heeft zich met succes ontwikkeld en ontmoet nu internationale erkenning. De genoten gastvrijheid bood de vluchtelingen van toen toekomstperspectief, zowel wat betreft terugkeer naar Chili als ontplooiingskansen in Nederland.

Daarmee staat hun geschiedenis in schril contrast met die van de vluchtelingen van nu. Berichtgeving over hun landen van herkomst en hun achtergrond is gering en ontmoet ook geringe belangstelling van het publiek. Discussie over de opvang van asielzoekers gaat nog slechts over aantallen en kosten en met name het beperken daarvan. Het woord solidariteit raakt hierbij ondergesneeuwd.

Tegelijkertijd is Chili nu -25 jaar na de val van President Allende- opnieuw frontpaginanieuws. Gaat het lukken om Generaal,Pinochet te berechten voor de onder zijn leiding begane misdaden tegen de mensheid? Een uniek moment om terug en vooruit te kijken Rotterdam Vluchtheuvel: van Chili naar Rotterdam en terug zet de geschiedenis van de Chileense vluchtelingen in Rotterdam centraal. Waren de Chilenen de laatste welkome vluchtelingen in Rotterdam? Wat is het geheim van hun succes?

Het programma omvat onder meer de presentatie van de reizende tentoonstelling 'Chilenen in Rotterdam - 25 jaar na Allende' en de handleiding met (wijk)activiteiten rondom deze tentoonstelling, de onthulling van een muurschildering van Kata Nuñez, een debat en een Chileens muziekfestival.

Informatie: COS Rijnmond & Midden Holland, tel. 010 - 27 55 955

Deel: ' Rotterdam Vluchtheuvel van Chili naar Rotterdam en terug '
Lees ook