Gemeente Rotterdam

Nr. 48
17 maart 2003

Rotterdam wil boete zwartrijden minimaal verdubbelen

Het college van B en W van Rotterdam heeft er bij de minister De Boer van Verkeer en Waterstaat en de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat op aangedrongen de boete voor het zwartijden in het openbaar vervoer minimaal te verdubbelen, maar bij voorkeur te verhogen tot E 75,- . Het huidige tarief is E 27,-. Het Rotterdamse gemeentebestuur is ervan overtuigd dat het zwartrijden aanzienlijk kan worden teruggebracht door een combinatie van meer controle in het openbaar vervoer en een flinke verhoging van de boete.

Het gemeentelijk vervoerbedrijf RET wordt, net als andere stadsvervoerbedrijven, geconfronteerd met veel zwartrijders. In een brief aan minister de Boer van Verkeer en Waterstaat wijst het college er op dat uit onderzoek is gebleken dat het zwartrijden verband houdt met een inschatting die de reiziger maakt van de kans op controle en de hoogte van de boete. Wethouder Hulman: "De RET stopt veel energie in het terugdringen van zwartrijden. Als tegelijkertijd de boete fors omhoog gaat is het niet langer aantrekkelijk om zwart te rijden en dat zal ook bijdragen aan de sociale veiligheid in het openbaar vervoer".

In het aanvalsplan Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer kondigde minister De Boer een onderzoek aan naar het sanctioneren van zwartrijden. Het gemeentelijk vervoerbedrijf RET is bereid aan dit onderzoek mee te werken.

noot voor de redactie/niet voor publicatie:

Deel: ' Rotterdam wil boete zwartrijden minimaal verdubbelen '
Lees ook