Gemeente Rotterdam

Nr.53
datum 2002

Rotterdam zet eerste 250 I/D-banen om in reguliere banen

175 medewerkers van de ROTEB en 75 van de Dienst Stadstoezicht wisselen rond de zomer hun I/D-baan in voor een reguliere, ongesubsidieerde baan bij hun werkgever. De instroomstop voor I/D-ers bij deze diensten wordt opgeheven. Daarmee wordt een belangrijke eerste stap gezet in de Rotterdamse ambitie om 1.000 I/D-banen te witten. Dit heeft het Rotterdamse College van B&W deze week besloten. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota kijkt het college of er meer banen bij de gemeente kunnen worden omgezet. Wethouder Van der Tak is bovendien in overleg met de (niet-gemeentelijke) werkgevers van I/D-ers in de zorg en het onderwijs om te kijken of ze ook een deel van hun I/D-banen kunnen omzetten in ongesubsidieerde banen.

In januari jl. ondertekende wethouder van der Tak een intentieverklaring met staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Rotterdam verklaarde toen een maximale inspanning te zullen leveren om 1.000 I/D-banen in Rotterdam om te zetten in reguliere banen. Het ministerie van SZW zegde daarop toe om aanvragen uit Rotterdam om gebruik te maken van een speciale subsidieregeling voor werkgevers, zo spoedig mogelijk voorrang te behandelen.

De gemeente maakt nu een begin met het witten van I/D-banen bij twee gemeentelijke werkgevers. Er is gekozen voor medewerkers bij de ROTEB en Stadstoezicht omdat hun werk essentieel is om de collegedoelstellingen op het gebied van veilig en schoon en heel te halen. De bedrijfsvoering van beide diensten wordt bovendien ernstig bedreigd door de vacaturestop die nu nog geldt. Het witten van deze 250 banen kost de gemeente dit jaar E 2 miljoen en vanaf 2004 bijna E 7 miljoen per jaar.

Bij de Voorjaarsnota in april besluit de gemeente of het financieel mogelijk is om nog meer I/D-banen bij de gemeente te witten. Gemikt wordt op nog eens 275 banen bij de ROTEB, de Dienst Stadstoezicht en andere gemeentelijke diensten. De bijna 500 overige banen die nodig zijn om samen 1000 I/D-banen te witten, moeten komen uit onderwijs en zorg. De gemeente hoopt dat deze werkgevers gebruikmaken van de subsidieregeling van het Rijk. Wanneer de 1000 banen zijn gewit, zal de gemeente de gehele instroomstop op de I/D-banen opheffen.

noot voor de redactie/niet voor publicatie:

Deel: ' Rotterdam zet eerste 250 I/D-banen om in reguliere banen '
Lees ook