Gemeente Rotterdam

Rotterdams eerbetoon aan Marten Toonder

Als eerbetoon aan Marten Toonder, artistiek en geestelijk vader van het stripvriendenpaar Ollie B.Bommel en Tom Poes, stelt het College van B. en W. de Gemeenteraad van Rotterdam voor om een serie activiteiten en initiatieven te ontwikkelen waarin zijn literair en beeldend werk centraal staat. Toonder werd in 1912 in Rotterdam geboren en woonde tot 1935 in de Maasstad. Het College wil een kunstenaar opdracht geven om de geest die spreekt uit het werk van Marten Toonder te vertalen naar een kunstwerk. Voorgesteld wordt om dit werk te plaatsen in de directe omgeving van de Centrale Bibliotheek en te onthullen op 2 mei 2002, de dag dat Marten Toonder 90 jaar wordt. Toonder toonde zich in een persoonlijk gesprek met wethouder Kombrink enthousiast over het plan.

Rondom de onthulling van het kunstwerk zullen verschillende aanvullende activiteiten plaats vinden. In de Centrale Hal van de bibliotheek is een tijdelijke expositie van originelen en boekmateriaal van Marten Toonder te zien. In het Bibliotheektheater wordt een symposium of een cyclus van lezingen over het werk van Toonder georganiseerd. Tenslotte wordt de jaarlijkse Geertjan Lubberhuizenprijs van de Stichting Poets of All Nations (voorheen de Marten Toonder Stichting) volgend jaar in Rotterdam uitgereikt aan een proza debutant.

Op de langere termijn wordt in het stripdocumentatiecentrum van de Centrale Bibliotheek, dat beschikt over een collectie van zo'n 10.000 stripalbums en de bijbehorende documentatie, een permanente Toonder Leestafel ingericht. De vormgeving van de leestafel wordt meegenomen bij de herinrichting van de bibliotheek, die in 2003 is voltooid.

Met deze voorstellen geeft het College invulling aan de motie die M.M.M.Kneepkens (Stadspartij) tijdens de begrotingsdebatten in november 2000 indiende. In de motie werd gevraagd om een eerbetoon aan de Rotterdammer Marten Toonder door te bevorderen dat in Rotterdam een standbeeld wordt geplaatst van Ollie B. Bommel en Tom Poes. Het voorstel van het College is voorbereid door een initiatiefgroep die door wethouder Hans Kombrink is ingesteld, nadat het Centrum van Beeldende Kunst een positief advies had uitgebracht over de uitvoering van de motie. De raadscommissie voor Kunstzaken en Mediabeleid brengt a.s donderdag zijn advies uit.

Deel: ' Rotterdams eerbetoon aan Marten Toonder '
Lees ook