Gemeente Rotterdam


Gemeentelijke commissie naar rampgebied in Turkije

Een gemeentelijke commissie vertrekt aanstaande zondag naar het rampgebied in Turkije om aldaar te bekijken en te overleggen welke ondersteuning de Gemeente Rotterdam kan geven tijdens de wederopbouw. De commissie, bestaande uit twee ingenieurs van Gemeentewerken, de speciaal door het College aangesteld projectleider en een ambtenaar van Externe Betrekkingen en het gemeenteraadslid Celik, zal tot en met dinsdag in het gebied blijven.

Op grond van het advies van deze commissie zal de gemeente Rotterdam zal voor de 'adoptie' van een stad en/of streek in het rampgebied. De commissie zal na haar bezoek het College van Burgemeester en Wethouders adviseren welke hulp op het gebied van zowel de 'harde sector' (infrastructuur) als de 'zachte sector' (welzijn en onderwijs) wenselijk is.

Overleden
Uit de eerste gegevens van de dienst Burgerzaken blijkt dat minimaal 14 Rotterdamse burgers in Turkije zijn omgekomen. De dienst Stedelijke Onderwijs heeft onderzocht hoeveel Turkse kinderen om dit moment afwezig zijn. Bij het basisonderwijs is dit aantal 244. Zeker is dat hiervan 9 kinderen overleden zijn, vier gewond en 12 vermist. Van de andere leerlingen is nog niet bekend wat de reden van hun afwezigheid is. Voor het voortgezet onderwijs zijn nog geen cijfers beschikbaar. De verwachting is dat deze begin volgende week bekend zijn.

Bij de Sociale Dienst hebben zich de afgelopen weken 45 mensen gemeld; 36 van hen in verband met te late terugkeer van vakantie, 5 verzoeken voor een langere afwezigheid en vier verzoeken om tegemoetkoming in de reiskosten.

Bij het RIAGG hebben 77 zogenaamde clientsystemen (vrouw of man alleen, echtpaar of gezin) een persoonlijk gesprek gehad en zijn circa 85 telefonische consulten verstrekt.Veel van de Turken die een beroep deden op het hulpaanbod hebben de aardbeving zelf meegemaakt. De meeste hebben last van acute stresstoornissen, zoals een voortdurende waakzaamheid, grote angst en herbelevingen. De Turkse organisaties overleggen op dit moment met elkaar over de wijze waarop zij een mogelijke herdenking in Rotterdam zullen invullen.

Het gemeentelijk telefonisch meldpunt krijgt dagelijks vele tientallen telefonische vragen. Het meldpunt blijft vooralsnog tot 2 oktober operationeel. Ook het ministerie van BZK en de VNG hebben besloten een dergelijk meldpunt in navolging van Rotterdam te openen.

Deel: ' Rotterdamse commissie naar rampgebied in Turkije '
Lees ook