BONN & MEES DRIJVENDE BOKKEN

Rotterdam krijgt reusachtige Bok

Rotterdam, 21 augustus 2001 - Het Rotterdamse bedrijf Bonn & Mees Drijvende Bokken heeft onlangs het startsein gegeven voor de bouw van één van de grootste drijvende bokken. De nieuwe bok, met een hijscapaciteit van meer dan 1400 ton, krijgt de naam 'Matador 3'. De thuishaven van de nieuwe aanwinst wordt Rotterdam. De totale investering in deze bok bedraagt enige tientallen miljoenen guldens.

De 'Matador 3', die medio 2002 in gebruik zal worden genomen, vormt een uitbreiding op de bestaande vloot van Bonn & Mees: de 100 tons 'Goliath' (bouwjaar 1964), de 400 tons 'Matador' (1969) en de eveneens 400 tons 'Matador 2' (1976).

Bonn & Mees is een puur Rotterdams bedrijf, dat is opgericht in 1888 als scheepsbouwbedrijf. Later heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in de exploitatie van drijvende bokken. Omdat de zeeschepen groter worden, lading zwaarder en hijskarweien complexer, neemt de vraag naar steeds sterker hijsmaterieel ook toe.

Al in de 90-er jaren was Bonn & Mees bezig met
haalbaarheidsonderzoeken; eerst naar een 800 tons bok, later een 1000-tonner, een 1200 tonner en uiteindelijk een 1400 tonner. Verscheidene marktleiders uit de scheepsbouw en de zwaar transport sector gaven o.a. via de media aan, dat er op termijn vaak behoefte zou komen aan zwaar, maar handzaam hijsmaterieel. Een drijvende bok is een relatief klein hijswerktuig met een groot hefvermogen, zodat in ondiepe wateren, alsmede in de kleinere havens, gemakkelijk kan worden gewerkt.

De beslissing tot nieuwbouw van de 'Matador 3' werd in het eerste kwartaal van dit jaar genomen. Aan het geven van de opdracht ging ruim tien jaar (pre-)engineering vooraf. De uiteindelijke engineering is verzorgd door Vuyk Engineering Rotterdam in nauwe samenspraak met Internatio-Müller's dochter Imtech Marine & Industry. Bureau Veritas is het classificatiebureau dat toezicht houdt op de bouw van deze enorme bok, die wereldwijd zal kunnen worden ingezet voor werkzaamheden op binnenwateren, zoals scheepsbouw en waterbouwkundige werken, maar ook voor werkzaamheden voor de kust en op volle zee, zoals bergingen en het plaatsen van modules voor bijvoorbeeld booreilanden.

De ponton voor deze krachtpatser met daarop de accommodatie en schoorstenen, wordt gebouwd in Roemenië, waarna hij naar Nederland zal worden versleept. De overige componenten en constructiedelen, zoals dieselmotoren, generatoren, elektrische installatie, lieren en hijsframe, worden in Nederland geïnstalleerd.

De nieuwe bok is voorbereid op een dynamisch positioneringssysteem, waarmee de positie van de bok uiterst nauwkeurig kan worden gehandhaafd. Vooral bij precieze belading en lossing van zeeschepen, bij het plaatsen van constructiedelen zoals bruggen en sluizen en bij werkzaamheden op zee, zoals bergingen, is dit een groot voordeel. Speciaal voor bergingswerk is de bok voorbereid om met dektakels 2 x 500 ton 'over de kop' te kunnen trekken, waardoor de totale hefcapaciteit zelfs kan toenemen tot 2400 ton.

Alle hijsblokken en andere essentiële punten aan boord, worden voorzien van meetpunten, zgn. load-cells, waardoor zeer nauwkeurig kan worden gemeten hoeveel last wordt gehesen, hoeveel sprei (in kraantermen vlucht genoemd) er wordt gegeven, wat de hijshoogte is, etc. Door toepassing van allerlei elektronische hulpmiddelen hebben zowel bemanning, als kantoor en klant inzage in de actuele situatie aan boord, waardoor snel en accuraat beslissingen genomen kunnen worden of informatie on-line kan worden uitgewisseld, wat snelheid van communicatie en uitvoering uiteraard bevordert.

De hoofdhijsblokken en de tophijsblokken kunnen zowel individueel als synchroon hijsen en vieren. De top, met een maximum hijscapaciteit van 600 ton, kan met een last in de takels worden versteld, zodat de ponton exact in positie kan blijven, terwijl een zware last wordt verplaatst.

Enige gegevens van de 'Matador 3' zijn:

Lengte: 70 meter
Breedte: 32 meter
Holte ponton: 6 meter

Maximum hijshoogte:

-met 12 m. sprei en 1400 ton in hoofdtakels: 42 m. boven dek
-met 26 m. sprei en 600 ton in toptakels: 74 m. boven dek

-met 41 m. sprei en 400 ton in toptakels: 60 m. boven dek


Noot voor de REDACTIE:

De artist impression is verkrijgbaar via het ANP Fotonet en Digitale Beeldbank.

De artist impression mag worden gepubliceerd indien hierbij de bron wordt vermeld:

'artist impression gepubliceerd met goedkeuring van Vuyk Engineering Rotterdam'

Afzender van dit persbericht, alsmede contactpersoon is Peter Leenheer
Bonn & Mees Drijvende Bokken B.V. te Rotterdam
Telefoon 010 - 4290544
Telefax 010 - 4294270
GSM 06 - 53347200
Internet www.bonn-mees.com
E-mail info@bonn-mees.com

21 aug 01 13:49

Deel: ' Rotterdamse haven krijgt reusachtige drijvende bok '
Lees ook