Rotterdamse Marktkooplieden gaan vervuiling van de markt zelf te lijf.

M.i.v. 1 januari 2000 zal er op de markten in Rotterdam geen collectieve inzameling meer plaatsvinden van het marktvuil, zoals tot op heden te doen gebruikelijk was.
De marktkooplieden zullen zelf zorg dragen voor de afvoer van het afval onder de noemer, de vervuiler betaald.
Tot voor kort was het zo, dat de kosten van de afvalverwerking in het marktgeld verdisconteerd waren, en dat iedere marktkoopman daar hetzelfde bedrag voor betaalde.
Na een proef van enige maanden, is gebleken dat de grootste vervuilers vaak uit gemakzucht alles aanleverden wat zij kwijt wilden, en dat zijn niet alleen marktkooplieden, maar vaak ook buitenstaanders zoals bewoners uit de buurt van de markt en ondernemers.
Vanaf 1 januari gaat de AVR het ingeleverde vuil wegen en moet per gewicht direct afgerekend worden, zodat de extra afvalstromen waarschijnlijk tot een minimum gereduceerd zullen worden.
In nog geen enkele gemeente in Nederland is de proef gelukt, maar in Rotterdam wel.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de coördinator van dit gebeuren:
Dhr.Nido van Schaik van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel afdeling Rotterdam, te bereiken onder
tel.nr.:0653-442223.

Deel: ' Rotterdamse Marktkooplieden gaan vervuiling zelf te lijf '
Lees ook