Gemeente Rotterdam

Risicojongeren krijgen opleiding bij het leger

Twaalf Rotterdamse jongeren die op het verkeerde pad dreigen te raken, krijgen een bijzondere kans om hun leven op orde te krijgen. In een militaire omgeving krijgen ze vanaf september een stoomcursus van drie maanden die hen voorbereidt op werk of scholing. Deelname aan dit project getiteld `De Uitdaging' is vrijwillig. Het ministerie van Defensie is de uitvoerder, de gemeente Rotterdam opdrachtgever.

Wethouder Van der Tak (Veiligheid) verwacht veel van het project: "Dit zijn jongeren die een nieuwe start nodig hebben. Zonder soldaten van ze te willen maken, kunnen ze een hoop leren van de discipline en de duidelijke structuur in het leger. Bovendien staan ze na drie maanden met een vakdiploma op straat. We blijven ze daarna begeleiden naar werk of een vervolgopleiding".

De Uitdaging is er voor jongeren tussen 17 en 23 jaar die met de politie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Ze zitten vaak vast in een negatief patroon: geen werk, weinig opleiding en verkeerde vrienden. Door deelname aan De Uitdaging kunnen ze dat patroon doorbreken. De jongens krijgen hun opleiding in de kazerne. Ze kunnen deelcertificaten halen van verschillende vakopleidingen. De opleiding besteedt verder veel aandacht aan verbetering van de sociale vaardigheden en sport.

Doordat de jongens door de week in de kazerne blijven en alleen in het weekend naar huis mogen, krijgen ze de kans om tijdelijk los te breken uit hun milieu.
De jongens dragen een militair uniform, verblijven op de kazerne en worden getraind door militaire instructeurs. Toch blijven ze gewoon burger. Het project is ook beslist niet gericht op de werving van militair personeel.

De jongeren kiezen er zelf voor om mee te doen aan De Uitdaging. Ze worden aangemeld door gemeentelijke diensten, hulpverleningsprojecten, de reclassering of de rechtbank. Deelname aan De uitdaging kan voor de rechter een voorwaarde zijn om een voorwaardelijke veroordeling te geven.
Deelnemers moeten voldoende gemotiveerd zijn om de criminaliteit de rug toe te keren en hun toekomstperspectief te verbeteren. Bovendien moeten ze voldoende Nederlands spreken en lichamelijk en geestelijk in goede conditie zijn. Jongeren met ernstige verslavingen kunnen niet meedoen.

De gemeente werkt in dit project samen met het ministerie van Defensie.
Voor Defensie is De Uitdaging een manier om haar expertise te gebruiken voor een maatschappelijk relevant civiel doel. Eerder werd De Uitdaging uitgevoerd met Amsterdamse jongeren. Het project was succesvol: van de eenenvijftig cursisten die vorig jaar de uitdaging aangingen, haalden er negenendertig de eindstreep, allen in het bezit van een vaktechnisch diploma. Zij vonden allemaal een baan of gingen verder leren.

Deel: ' Rotterdamse risicojongeren krijgen opleiding bij het leger '
Lees ook