Gemeente Rotterdam

Wethouder Kombrink opent `Boompjes ... venster op de wereld'

Hans Kombrink, wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken opent donderdag 6 september om 12.00 uur in gebouw de Willemswerf aan de Boompjes de tentoonstelling 'Boompjes.....venster op de wereld'. De basis van de tentoonstelling is een ontwerpopdracht aan vier buitenlandse steden: Londen, Hamburg, Barcelona en Baltimore. In de afgelopen jaren hebben deze steden met succes hun eigen waterfronten ontwikkeld. In het kader van R2001 zijn zij uitgedaagd een visie te ontwikkelen voor de toekomst van De Boompjes. Deze ideeën en voorstellen zijn voor Rotterdam een bron van inspiratie voor een toekomstplan voor het waterfrontgebied. Ze worden aan het publiek gepresenteerd op de tentoonstelling in de Willemswerf. Om de bezoeker een idee te geven van de vele ontwikkelingen die de Boompjes en de directe omgeving al hebben ondergaan is een historisch overzicht samengesteld.

Deel: ' Rotterdamse Wethouder opent `Boompjes, venster op de wereld' '
Lees ook