Gemeente Rotterdam


Wethouders Van der Tak en Meijer bij actiedag anti-armoede

Wethouder Sjaak van der Tak (onder meer Armoedebeleid) neemt maandag 27 september om 10.30 uur in kamer 122 van het Stadhuis de koffer met beleidsvoorstellen in ontvangst die is ontwikkeld in het kader van de landelijke anti-armoede actiedag onder de noemer: 'Aanpak 99 - om het spel en de knikkers'. Het Rotterdamse anti-armoede netwerk ROTAN biedt de voorstellen tot verbetering van bestrijding van armoede en sociale uitsluiting aan.
's Middags is Van der Tak aanwezig bij het symposium 'Allochtone vrouwen tegen verarming' in de Maaszaal van het hotel Intell aan de Leuvehaven 80, dat om 13.30 uur begint. De wethouder neemt daar een boekje in ontvangst met verhalen van vrouwen van verschillende etnische achtergronden die vertellen welke oplossingen zij hebben bedacht om van weinig geld rond te komen. Wethouder Herman Meijer (onder meer Allochtonenbeleid) sluit om 16.50 uur het symposium af.

Zoekwoorden:

Deel: ' Rotterdamse wethouders bij actiedag anti-armoede '
Lees ook