Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER)

ROVER acht verlagen kwaliteitseis spoorwegen onverteerbaar, en eist compensatie voor de reiziger en bevriezen tarieven

Reizigersvereniging ROVER vindt het onverteerbaar dat het mogelijk nog vier jaar gaat duren vóór de vertragingen bij de spoorwegen zijn teruggedrongen tot het huidige streefniveau. ROVER is het oneens met de stelling dat het voor reizigers beter zou zijn om een realistisch percentage aan te houden. Tot nu toe werd de norm van 88% door NS niet bestempeld als onhaalbaar. Door de norm nu te verlagen krijgen reizigers niet het gevoel dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing van de problemen. ROVER eist maatregelen van de NS om de reizigers zo veel mogelijk schadeloos te stellen als zij vertraging oplopen. De vertragingsformulieren moeten beter verkrijgbaar zijn, en er moet alsnog een spaarsysteem komen voor kleine vertragingen. Verder vindt ROVER dat, zolang de punctualiteit slechter is dan eerst was afgesproken, de tarieven bevroren moeten blijven.

Op dit moment zou 88% van de treinen op tijd moeten rijden, maar in de praktijk lukt dat niet en duikt het percentage op tijd rijdende treinen dikwijls zelfs ver onder de 80. Minister Netelenbos wil de norm nu verlagen tot 80% en pas in 2005 uitkomen op het streefgetal dat zij eigenlijk voor volgend jaar met NS had afgesproken. ROVER vindt het pertinent onjuist om de huidige kwaliteitsnorm te verlagen tot 'zwaar-weer-niveau'. Een norm moet een doel stellen en niet de praktijk volgen. De redelijkheid van de huidige vertragingsnorm is tot voor kort niet door NS betwist. Pikant detail is dat ook het onderzoek, dat de Tweede Kamer onlangs heeft laten uitvoeren, "geen aanknopingspunt om te kunnen zeggen dat de lat te hoog is gelegd" (blz. 29 van het 'second opinion'-rapport Twynstra Gudde, gepubliceerd op 5 september).

Voorts heeft ROVER kritiek op het ontbreken van rapportages over het uitvallen van treinen. Het punctualiteitscijfer zegt immers alleen iets over de treinen die wèl gereden hebben. Voor de reizigers is een uitgevallen trein echter een bron van grote vertraging en ergernis. Reeds bij de vaststelling van het huidige NS-contract heeft ROVER op deze omissie gewezen. In het thans door NS gepresenteerde herstelplan zijn opnieuw geen doelstellingen terug te vinden met betrekking tot het aantal uitvallende treinen. ROVER acht het ontbreken van een deugdelijke monitoring van de treinuitval niet acceptabel, en is van mening dat de uitgevallen treinen moeten worden meegenomen in de cijfers.

Overigens bevatten zowel het herstelplan van NS als de aangekondigde infrastructuur-maatregelen van minister Netelenbos veel concrete verbeterpunten waar ROVER wel degelijk blij mee is. Reeds in november 2000 hadden de consumentenorganisaties in het LOCOV (het consumentenoverleg met NS en Verkeer & Waterstaat) om een dergelijk herstelplan gevraagd.

Zolang de prestaties van de NS niet verbeteren, dienen reizigers beter te worden gecompenseerd voor de vertragingen die zij oplopen:

Reeds eerder heeft ROVER gevraagd om een systeem waarbij vertragingen van minder dan 30 minuten bij elkaar kunnen worden opgeteld, zodat de reiziger alsnog een deel van zijn geld terug kan krijgen. Dit is een redelijke eis, omdat de punctualiteit zo slecht is dat met name forensen dagelijks vertraging oplopen. Zij behoren net zo goed een korting te krijgen als reizigers die incidenteel een grote vertraging oplopen.

De verkrijgbaarheid van vertragingsformulieren waarmee reizigers geld terug kunnen claimen is slecht. Voortaan zouden de formulieren in de treinen aanwezig moeten zijn, of ruim voorradig op stations, ook als loketten reeds gesloten zijn. Een andere mogelijkheid is, dat de NS een gratis telefoonnummer instelt, waar reizigers de formulieren kosteloos kunnen bestellen.

De komende jaren mogen naar het oordeel van ROVER de tarieven niet stijgen. Immers, de klant krijgt -zolang de punctualiteit zo ver onder de maat is- bepaald geen waar voor zijn geld.

Dit neemt natuurlijk niet weg, dat prioriteit nummer 1 moet zijn dat de treinen volgens dienstregeling rijden.

Nog steeds is ROVER bezig met het verzamelen van handtekeningen tegen de slechte dienstverlening van de NS. De bij ROVER binnengekomen klachten worden gebundeld in een zwartboek. De handtekeningen en het zwartboek worden op 22 september overhandigd aan de NS-directie en minister Netelenbos.

Amersfoort, 10 september 2001Deel: ' ROVER acht verlagen kwaliteitseis NS onverteerbaar '
Lees ook