Nieuwe NS-dienstregeling: eerder slechter dan beter

ROVER vindt de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen geen verbetering. In de Achterhoek moeten reizigers vaker overstappen en zijn minder plaatsen waar je een kaartje kunt kopen. Bovendien laat NS na een aantal pijnpunten te verlichten.

De grootste veranderingen zijn in de Achterhoek. Op de trajecten Zutphen-Winterswijk en Doetinchem-Winterswijk rijdt straks het nieuwe bedrijf Syntus, een samenwerking tussen busbedrijf Oostnet en de NS. Syntus rijdt elk half uur van Doetinchem naar Winterswijk v.v., terwijl daar nu een uurdienst is. Maar reizigers hebben straks in Doetinchem slechts 1 minuut om over te stappen, terwijl er nu nog een doorgaande trein is. ROVER vraagt zich af wat het nut van meer treinen is, als er een grote kans is dat je je aansluiting mist. Gelukkig zijn er wel doorgaande kaartjes mogelijk (bv. Arnhem-Winterswijk).

Een grove verslechtering is het opheffen van alle verkooppunten buiten de NS-stations. In plaatsen waar geen loket is, of de openingstijden beperkt zijn, zijn alternatieve verkooppunten. NS heft die allemaal op, omdat er zogenaamd geen NS-treinen meer rijden. Maar Syntus is toch ook voor een deel eigendom van NS... Aan de omzet ligt het niet: het postkantoor van Vorden bijvoorbeeld heeft een maandelijkse omzet van fl. 15.000 aan treinkaartjes. De kaartautomaat is geen alternatief, omdat die een beperkt assortiment heeft. Voor abonnementen moeten reizigers straks apart naar Zutphen, Dieren of Doetinchem.

Ook internationaal zijn er meer verslechteringen dan verbeteringen. Tegenover een extra Thalys naar Parijs, staan langzamere verbindingen met Duitsland. De sneltrein Eindhoven-Keulen maakt plaats voor een stoptrein Venlo-Keulen. Een aantal treinen naar Berlijn gaat er een half uur langer over doen, terwijl NS in september nog juichte over de tijdwinst dankzij de hogesnelheidsverbinding Hannover-Berlijn. Er waren geen problemen geweest als NS de treinen in Amsterdam had laten beginnen, in plaats van in Schiphol.

ROVER betreurt het dat geen enkel pijnpunt van de huidige dienstregeling het komend seizoen wordt opgelost. Terecht hebben veel reizigers van en naar plaatsen als Hilversum, Gouda en omstreken, Zaltbommel en Maarn het afgelopen jaar geklaagd over verbindingen die slechts in 1 richting goed zijn, zeer slechte aansluitingen en de daardoor langere reistijden. Volgens ROVER heeft NS mogelijkheden laten liggen om in ieder geval aan een deel van die klachten tegemoet te komen. Op zichzelf is het prima om een dienstregeling in grote lijnen hetzelfde te houden, maar dat moet geen dogma zijn.

Amersfoort, 29 april 1999

Deel: ' ROVER Nieuwe NS-dienstregeling eerder slechter dan beter '
Lees ook