P E R S B E R I C H T

22 februari 1999

ROVER vermoedt verkeerde zuinigheid bij aanleg baanbeveiliging

Opheldering gevraagd over mogelijke snelheidsbegrenzing Zwolle-Wierden

Op 11 januari van dit jaar gingen tussen Zwolle en Wierden nieuwe dieseltreinen, de Buffels, rijden. Sindsdien zijn de problemen voor treinreizigers op dit traject nog groter geworden dan ze al waren. ROVER constateert, naar aanleiding van reizigersklachten en metingen, dat de maat vol is. De klachten waarover ROVER beschikt, laten zien dat de nu geboden halfuursdienst onbetrouwbaar is en aanleiding geeft tot het vermoeden dat er fundamentele fouten zijn gemaakt. De vraag dringt zich op of Rail Infra Beheer wel het gehele traject Zwolle-Wierden heeft voorzien van een beveiliging die het mogelijk maakt overal 140 km/uur te rijden. Bij ROVER begint de vrees te ontstaan dat, wellicht met het oog op kostenbesparing, slechts een deel van het traject geschikt gemaakt is voor 140 km/uur. In dat geval zou de Buffel niet in staat zijn de snelheid te maken die nodig voor een stabiele dienstregeling.

ROVER heeft nu in de eerste plaats bij Rail Infra Beheer opheldering gevraagd over de werkzaamheden die dit bedrijf heeft uitgevoerd op het traject Zwolle-Enschede. ROVER wil met name weten of alle geplande werkzaamheden ten behoeve van een integrale baan vaksnelheid van 140 km/uur zijn uitgevoerd.

Het afgelopen jaar werd de NS-dienstregeling tussen Zwolle en Enschede geteisterd door de werkzaamheden aan de rails ten behoeve van de Buffels. Buffels zijn lichte dieseltreinen die tot 140 kilometer per uur mogen rijden, mits de beveiliging van het traject is aangepast. Treinreizigers is een veel betere verbinding Zwolle en Enschede beloofd als de er elk half uur zo'n nieuwe snelle trein gaat rijden. In afwachting van die verbetering moesten reizigers een periode meemaken van vertragingen en gemiste aansluitingen als gevolg van de werk zaamheden aan de nieuwe baanbeveiliging.

Begin dit jaar was het traject Zwolle en Wierden volgens NS Reizigers voldoende op orde om de Buffel op een halfuursdienst tussen beide plaatsen in te zetten. De meeste reizigers moeten verder. Zij horen in Wierden een aansluiting te hebben met de stoptrein Deventer- Enschede. Zowel in Zwolle als in Wierden zijn de problemen met aansluitingen en over stappen echter tot een onacceptabel niveau gestegen. Na ontvangst van de reactie van Rail Infra Beheer zal ROVER in overleg treden met NS Reizigers over de absoluut noodzakelij ke en spoedige verbetering van de punctualiteit.


_____________________
noot voor de redactie:

meer informatie:
pieneke wiertz tel 030 4313411; fax 053 4313418; pwiertz@dds.nl pieneke wiertz tel 053-4313411; fax 053-4313418

Deel: ' ROVER onderzoekt onstabiele dienstregeling Zwolle-Wierden '
Lees ook