Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER)

ROVER positief over besluit trace Hanzelijn

Reizigersvereniging ROVER juicht de tracekeuze voor de Hanzelijn toe, en hoopt dat deze bij kan dragen tot een spoedige aanleg. De Hanzelijn is de spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle, en is dringend noodzakelijk. De route via het zuiden van Kampen en Hattem is de beste variant, en ROVER is blij dat de kogel door de kerk is.

Er bestond nog onduidelijkheid over het trace in de provincie Overijssel. Er was sprake van een route via de oude spoorlijn naar Kampen, maar volgens het uitgelekte rapport waar het kabinet vandaag over (heeft) beslist wordt gekozen voor het trace via de zuidkant van Kampen, en Hattem. Een van de voordelen van deze route is dat de oude lijn tussen Zwolle en Kampen kan worden omgebouwd tot light-rail, en op die manier een aantal nieuwbouwlocaties goed kan bedienen, omdat de verplichte afstand tot woningen voor een lightrail veel minder is dan voor een spoorlijn waar 200 kilometer per uur kan worden gereden (geluid) en waar ook goederentreinen rijden (veiligheid). Daarnaast blijft op deze wijze ook het centrum van Kampen goed bereikbaar.

ROVER vindt het jammer dat de spoorbrug bij Hattem over de IJssel weliswaar wordt vervangen door een hogere, die dus niet meer open hoeft voor het scheepvaartverkeer, maar dat niet ook meteen is besloten om de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van twee naar vier sporen te realiseren.

Amersfoort, 24 augustus 2001

Deel: ' ROVER positief over besluit trace Hanzelijn '
Lees ook