ROVER

3 juli 1999: Reizigersprijs

Reizigersprijs voor conductrice uit Leeuwarden ROVER reikt op 3 juli de Reizigersprijs 1999 uit aan een bijzonder klantvriendelijke conductrice. Haar optreden als gastvrouw in de trein, het geven van adequate informatie bij een verstoring en het feit dat ze als aanspreekpunt zichtbaar aanwezig is, gaven voor de jury de doorslag.

ROVER geeft jaarlijks de Reizigersprijs aan een persoon, groep of instelling die van positieve betekenis is geweest voor openbaar vervoerreizigers. Dit jaar is de dienstverlening in de trein centraal gesteld. De conducteur vervult door zijn gastheerschap een belangrijke rol in de kwaliteit van het treinverkeer. Zijn aanwezigheid is belangrijk om te voorzien in de behoefte van reizigers aan informatie en een gevoel van veiligheid. ROVER stelt vast dat te veel conducteurs deze rol niet vervullen.

Wanneer loopt een conducteur door een (vertraagde) trein? Hoe vaak zie je conducteurs in de stille avonduren buiten de eerste klas coup? Wanneer is een conducteur nog bereid in de problemen van de reiziger mee te denken? Ze zijn er wel, conducteurs die dat doen, maar ze worden schaars. Met het toekennen van de Reizigersprijs aan een conductrice 'die gewoon haar werk doet', wil ROVER het belang van goed gastheerschap onderstrepen. Reizigers hebben op basis van hun eigen ervaringen conducteurs genomineerd.

Hieruit heeft de jury een keuze gemaakt voor conductrice Miranda Bos uit Leeuwarden. De voorkomendheid waarmee ze haar controleronde doet, het zorgen dat bij een kleine vertraging de bus even wacht, het geven van informatie over een alternatieve route bij een verstoring, de prettige manier waarop ze omroepberichten doorgeeft en haar opvallende aanwezigheid op de perrons aan de zijde noemt de jury kenmerkend. Uiteraard horen die eigenschappen bij een conducteur, maar het is wel bijzonder dat ze met vanzelfsprekendheid worden uitgedragen.

Amersfoort, 3 juli 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' ROVER Reizigersprijs voor conductrice uit Leeuwarden '
Lees ook