Rechter wijst verzoek van ROVER en reizigers af

OAD-Bus 93 rijdt morgen, 16 februari, voor het laatst

Na een spoedzitting, afgelopen donderdag 11 februari in Den Haag, heeft de rechter vandaag uitspraak gedaan over de dreigende opheffing van OAD-buslijn 93 tussen Diepenheim en Borculo. De rechter heeft de voorlopige voorziening waar ROVER en enkele reizigers om hadden gevraagd afgewezen. De reizigersorganisatie ROVER is zeer teleurgesteld over deze uitspraak. ROVER vindt het onvoorstelbaar dat na al het eerdere gesol met buslijn 93 de reizigers nu bijna van de ene op de andere dag zonder bus komen te zitten.

De rechterlijke uitspraak betekent dat vanaf woensdag het doek valt voor een busdienst die het laatste jaar als spookbus door het leven ging. Volgens ROVER laten Gedeputeerde Staten van Gelderland zich door de OAD aanzeggen hoe het beleid moet zijn, in plaats van dat de provincie optreedt als gezaghebbend opdrachtgever.

Nadat de OAD had aangegeven per 1 februari niet meer op buslijn 93 te willen rijden, hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland nog geen vier weken gele den besloten om de busdienst zo snel mogelijk te staken. A.s. dinsdag, 16 februari, zou de bus voor het laatst rijden. De enige manier om opheffing te voorkomen was het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de rechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. ROVER en enkele belanghebben de reizigers hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. De rechter heeft deze verzoeken nu afgewezen. Formeel kan de reizigersorganisatie alleen nog wach ten op de behandeling van de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de opheffing van lijn 93. De behandeling van bezwaarschriften kost echter meestal tenminste enkele maanden, en met een verzoek tot een voorlopige voorziening wilde ROVER voorkomen dat reizigers (tijdelijk) zonder bus komen te zitten. Met de opheffing van lijn 93 per 17 februari wordt glashelder dat het openbaar vervoer meer en meer een zaak wordt van dichtbevolkte gebieden. Alleen daar valt geld te verdienen met openbaar vervoer. ROVER vindt echter dat de bereik baarheid van kleine kernen belangrijker is dan de winstgevendheid van de bus.
pieneke wiertz tel 053-4313411; fax 053-4313418

ROVER afdeling Twente
p/a Niasstraat 7

7541 ZJ Enschede

noot voor de redactie: meer info via Pieneke Wiertz, tel: 053 - 4313411
fax: 053 - 4313418
email: pwiertz@dds.nl

Deel: ' Rover teleurgesteld over schrappen bus Diepenheim-Borculo '
Lees ook