Nederlands Uitgeversverbond

Royalty is geen loon

Zoals eerder vermeld is het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekering (UWV GAK) de strijd met de branche aangegaan over de status van de royalty als het gaat om het bepalen van de zelfstandigheid van een auteur en de sociale verzekeringsplicht die voortvloeit uit een fictieve dienstbetrekking. In recente beslissingen bij enkele ledenbedrijven heeft UWV GAK ongenuanceerd en ongemotiveerd aangegeven dat een royalty in beginsel moet worden beschouwd als loon. Het NUV ondersteunt de bezwaren tegen deze beslissingen en dringt bij UWV Gak aan op overleg met de branche. De problematiek concentreert zich op auteurs die op royaltybasis worden gehonoreerd, zoals in het boekenuitgeverijbedrijf gebruikelijk.
De directies van de Groepen GAU, GEU en UWV ontvangen binnenkort een brief met nadere schriftelijke informatie. Voor vragen en vergelijkbare ervaringen met het UWV GAK kunt u contact opnemen met Secretaris Juridische Zaken, mr. M.J. Frequin.

Deel: ' Royalty is geen loon '
Lees ook