Roze tintje voor de Maand van de Vitaliteit

Roze tintje voor de Maand van de Vitaliteit!

Den Haag, 12 oktober 2015

De Haagse Hogeschool en COC Haaglanden open hun deuren voor het roze ouderencongres.

In het kader van de maand van de vitaliteit zal er op donderdag 15 oktober het eerste LHBT- Ouderen congres georganiseerd worden. LHBT staat voor lesbisch-homo-bi-transgender.

De toenemende vergrijzing maakt dat roze senioren een groep in de Nederlandse samenleving vormen, waar in het verleden niet of nauwelijks over gesproken werd. Als er over gesproken werd dan was het met een negatieve lading. Daarom hebben COC Haaglanden en de Haagse Hogeschool de handen ineen geslagen rondom dit thema. Beide partijen vinden het belangrijk dat er aandacht bestaat voor de roze senior. Deze aandacht is er ook bij de Gemeente Den Haag en de Regenboogsteden in de regio’s: Delft, Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer.

Vitale senioren geven hun eigen leven voldoende vorm en kunnen zich prima redden in de veranderde tijd en huidige maatschappij. Dat geldt uiteraard ook voor de roze senioren. Echter is er een kwetsbare groep die aangewezen is op welzijnsorganisaties, thuiszorg en zorgcentra. Specifieke vragen van roze migranten ouderen kent nauwelijks of geen terrein over hoe erop geanticipeerd moet worden. Binnen die instellingen is de roze senior en diens vragen of noden veelal een weinig bekend begrip.

LHBT-Ouderencongres

Het LHBT-Ouderencongres gaat in op de kansen, mogelijkheden en behoeften van roze senioren op de terreinen van wonen, welzijn en zorg. Met dit congres wordt er een maatschappelijk platform geboden voor ontmoeting en gesprekken met en tussen belangenorganisaties, zorginstellingen, politiek, onderwijs, wetenschap en meer. Verschillende sprekers zullen uiteenlopende onderwerpen belichten en inhoudelijk bespreken. Het doel van het congres is te komen tot een aantal businesscases, die een vervolg krijgen.

Het LHBT-Ouderencongres vindt plaats op donderdag 15 oktober 2015 om 09:45 uur in de Haagse Hogeschool. U bent van harte welkom. Hiervoor kunt u zich aanmelden via https://www.cochaaglanden.nl/symposium/ . Daar kunt u zich ook inschrijven voor één of meerdere workshops. Houdt u er wel rekening mee, dat het aantal plaatsen beperkt is. LHBT-Ouderencongres 15 oktober 2015 09:45 uur - 17:30 uur

Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag | COC Haaglanden, Scheveningseveer 7 Den Haag

Deel: ' Roze tintje voor de Maand van de Vitaliteit '
Lees ook