RPF

Stellingwerf: belastingvrij rijden schiet doel voorbij

Oude auto's hebben een luchtje
(Persbericht RPF Tweede Kamer fractie, 29 december 1999)

Schriftelijke vragen van het lid Stellingwerf (RPF) aan de minister van Verkeer en Waterstaat, VROM en Financiën.

29 december 1999


1. Is het juist dat het afgelopen jaar zon 60.000 autos van 25 jaar en ouder zijn ingevoerd en dat sprake is van een grote toename van deze categorie autos in Nederland?


2. Doet het Centraal bureau voor de Motorrijtuigenbelasting momenteel onderzoek naar het oneigenlijk gebruik van de regeling die eigenaren van autos ouder dan 25 jaar vrijstelt van het betalen van motorrijtuigenbelasting?


3. Kunt u bij benadering aangeven hoeveel motorrijtuigenbelasting de staat door deze regeling misloopt?


4. Klopt het dat (geïmporteerde) autos ouder dan 25 jaar niet hoeven te voldoen aan emissie-eisen die wel aan nieuwe autos worden gesteld? Zo ja, in hoeverre draagt deze vrijstelling eraan bij dat de milieudoelstellingen betreffende de emissies van motorvoertuigen niet worden gehaald?


5. Bent u bereid de emissie-eisen voor oude autos meer te laten aansluiten bij de eisen die aan nieuwe autos worden gesteld?


6. Acht u het mogelijk dat met de aanscherping van emissie-eisen de regeling voor instandhouding van historische voertuigen meer aan die doelstelling zal voldoen? (1)


7. Is het met het oog op deze doelstelling noodzakelijk onderscheid te maken tussen klassieke autos met een historische waarde en autos die wel oud, maar niet van historische waarde zijn?

(1)
De vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting was bedoeld om de instandhouding van historisch waardevolle automodellen te stimuleren. De regeling blijkt echter voor veel mensen vooral een stimulans te zijn om goedkoop te rijden.


Deel: ' RPF belastingvrij rijden oude auto's schiet doel voorbij '
Lees ook