Time-Out voor breed debat over risico's

Stellingwerf (RPF) blij met Europees besluit over gengewassen

(Persbericht RPF/GPV-fractie Tweede Kamer, 7 juni 1999)

De RPF-fractie is blij met het Europese besluit voor een tijdelijke stop op de introductie van nieuwe genetisch gemanipuleerde gewassen. De RPF wil deze time-out gebruiken om een breed maatschappelijk debat te voeren over de wenselijkheid en de risico's van genetische manipulatie van voedsel.

Volgens Dick Stellingwerf dringt zich de vraag op waarom reeds toegelaten producten niet onder het moratorium vallen. Die vraag wil hij volgende week bij het Kamerdebat over genetische manipulatie aan de orde stellen. Hij vindt dat Nederland zich samen met Frankrijk, Italië, Luxemburg, Griekenland en Denemarken moet inzetten voor een verbod op alle gengewassen.

Volgens Stellingwerf wordt de veiligheid van het voedsel bedreigd, omdat er geen garanties zijn voor een gentech-vrije voedselketen. Er ontbreekt tot op heden een duidelijke etikettering waaruit kan worden opgemaakt of een product al dan niet met gentechnologie is geproduceerd. Van keuzevrijheid voor de consument is op dit moment geen sprake. Een ernstig bezwaar tegen gentech-voedsel is bovendien dat onbekend is wat op de lange termijn de risico's hiervan zijn voor de volksgezondheid.

Er zijn verder aanwijzingen dat door kruisbestuiving van genetisch gemanipuleerde gewassen resistentie ontstaat tegen bestrijdingsmiddelen die door biologische boeren worden gebruikt. Ook daarover moet eerst duidelijkheid komen.

Deel: ' RPF blij met Europees besluit over gengewassen '
Lees ook