RPF

André Rouvoet bij begroting Justitie
Gedetineerden willen zinvol werk
(Persbericht RPF Tweede Kamer fractie, 3 november 1999)

Gedetineerden in de gevangenis willen zinvol werk doen en ook meer geld verdienen. Bij de begrotingsbehandeling van Justitie stelt André Rouvoet de minister daarom vragen over de kwaliteit van het werk in gevangenissen. Volgens hem staat arbeid in gevangenissen in dienst van de resocialisatie. Het is immers de bedoeling dat gedetineerden na hun straf de maatschappij weer in kunnen. Hun werkervaring in de gevangenis kan daarbij een voordeel zijn.

Volgens Rouvoet zijn gevangenisdirecteuren er goed in om gevangenen binnen de deur te houden, maar van de organisatie van arbeid hebben ze minder kaas gegeten. Dat is voor hen een vreemd terrein. Het is daarom de vraag of de organisatie van werk niet uitbesteed kan worden. Bedrijven zouden rechtstreeks werk kunnen laten verrichten in de penitentiaire inrichtingen. Dat werk kan van een hoger niveau zijn, en ook beter betaald worden dan de werkzaamheden die momenteel in gevangenissen worden uitgevoerd. Voordeel is dat sociale werkplaatsen een concurrent kwijt zijn bij de verrichting van eenvoudig werk.

De RPF zet grote vraagtekens bij de bezuiniging op de geestelijke verzorging van gedetineerden. Volgens Rouvoet is de geestelijke verzorging van groot belang en is dat welhaast het laatste waarop je zou moeten beknibbelen.

In zijn bijdrage vraagt Rouvoet verder aandacht voor de morele lading van het recht. Volgens hem stelt de overheid steeds minder normen, en wordt er pas actie ondernomen als er slachtoffers vallen. Voorbeelden daarvan zijn de legalisering van het prostitutiebedrijf, tenzij er sprake is van misbruik en geweld en de acceptatie van pornografie, met tegelijkertijd een krachtiger bestrijding van kinderporno. Het uit het zicht raken van de morele dimensie van het recht leidt tot gezagsverlies bij de overheid en verloedering van het publieke domein. De burgers hebben intussen wel hoge verwachtingen van de overheid wanneer er inderdaad sprake is van schade of slachtofferschap. Wanneer de overheid daarin tekort schiet, meent de burger het recht in eigen hand te moeten nemen. De voorbeelden daarvan zijn geregeld in de media waar te nemen.


Deel: ' RPF Gedetineerden willen zinvol werk en meer geld '
Lees ook