RPF

Leen van Dijke kritiseert Winkeltijdenwet
Terug naar nul koopzondagen
(Persbericht RPF Tweede Kamer fractie, 16 november 1999)

De RPF en GPV-fracties willen van de koopzondagen af. Bij de evaluatie van de Winkeltijdenwet aanstaande donderdag in de Tweede Kamer, zullen ze daarop aandringen.

Leen van Dijke, fractievoorzitter van de RPF, oefent vanavond op een bijeenkomst in Rijnsburg scherpe kritiek uit op de openstelling van winkels tot 22.00 uur, maar met name op de mogelijkheden voor de zondagsopenstelling. Volgens hem trekt dit sporen in de samenleving die RPF en GPV zeer ongewenst vinden.

RPF en GPV zijn van mening dat de koopzondagen moeten worden afgeschaft. De samenleving raakt door de 24-uurseconomie buiten adem. Het is belangrijk dat de zondag een dag van collectieve rust, ontspanning en kerkgang kan zijn. Dat is heilzaam voor de hele samenleving.

Volgens Van Dijke heeft de wet ook negatieve effecten op de arbeidsvreugde van werknemers in de winkelbranche. Er zijn signalen dat het ziekteverzuim toeneemt en dat mensen tegen hun zin in de avonduren en op zondag werken. De werkgelegenheid is weliswaar gegroeid, maar het grootste deel van die groei komt uit kleine parttime en oproepbanen.

Van Dijke wil dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de gevolgen van de verruimde winkeltijden voor de werknemers en ook voor kleine ondernemers die door de verruiming van de openingstijden gedupeerd worden.

Een bron van onduidelijkheid is de clausule in de wet dat winkels in toeristische gebieden elke zondag open mogen zijn. RPF en GPV willen weten of en zo ja welke criteria er zijn op grond waarvan een stad of dorp zich toeristisch gebied mag noemen. Het begint erop te lijken dat half Nederland in die categorie valt.


Deel: ' RPF wil terug naar nul koopzondagen '
Lees ook