Nederlandse Vereniging van journalisten

Rubriek: NVJ juridische hulp

De juridische dienst van de NVJ wordt wekelijks overspoeld met telefonische vragen. Sommige van deze problemen leiden tot een juridische procedure. Met enige regelmaat zal op de blauwe paginas een zaak worden beschreven.

De betrokken journalist, Harm, werkte al jarenlang bij een regionale omroep. De laatste jaren ging het werk niet meer zo lekker. De journalistieke fut was er uit. Zijn interesse voor de omroep was danig geslonken en de werkdruk was hoog. Bovendien werd zijn takenpakket tijdelijk uitgebreid. Dit leidde ertoe dat hij overspannen en ziek werd. Harm herstelde met hulp van een psychotherapeut en ging na een ziekteverzuim van bijna een half jaar tijd weer aan het werk, zij het met nog steeds enige bedenkingen. De vriendin van Harm werkte bij dezelfde omroep. Door een herschikking van functies waren Harm en zijn vriendin na zijn terugkeer bij de omroep directe collegas geworden. De eerste werkdag was zeer geslaagd. Het werk beviel weer en collegas reageerden opgetogen over Harms terugkeer.
De tweede werkdag veranderde dit alles. Harm betrapte zijn vriendin en zijn chef in een innige omhelzing. Het stel bleek tijdens zijn afwezigheid in het geheim een verhouding te zijn begonnen. Harm besloot dat hij met beiden niets meer te maken wilde hebben. Hij wilde geen minuut langer bij de omroep rondlopen en diende zijn ontslag in. De hoofdredacteur zag geen mogelijkheden voor overplaatsing en accepteerde het ontslag. Harm stelde zich vervolgens opnieuw onder psychotherapeutische behandeling. Hij was door zijn inmiddels weer slechte psychische gesteldheid niet in staat te solliciteren.

Harm verkeerde in de veronderstelling dat in gevallen zoals deze, waarbij werkgever en werknemer in goed overleg uit elkaar gaan, de werknemer WW ontvangt. Hij wilde de WW-periode gebruiken om elders een baan te vinden. Het GAK dacht er echter heel anders over. De instantie kende geen WW toe, omdat zij meende dat Harm verwijtbaar werkloos was. Hierop werd de juridische dienst van de NVJ ingeschakeld. Besloten werd bezwaar te maken. In overleg werd als argument geformuleerd, dat er sprake was van een acute psychische noodsituatie. Deze situatie liet hem geen andere keus dan ontslag in te dienen, omdat hij nog herstellende was en vreesde dat een voortzetting van het dienstverband contraproductief zou werken. Kortom: hij had ontslag moeten nemen uit eigen lijfsbehoud.
Op de hoorzitting van de bezwaarprocedure van het GAK hebben Harm en de gemachtigde van de NVJ alles nogmaals uiteengezet. Het GAK noemde als tegenargument dat de journalist eerst had moeten solliciteren. Pas als hij een nieuwe baan had gevonden, zou hij ontslag hebben kunnen nemen. Verder werd Harm ondervraagd waarom hij, alvorens ontslag te nemen, niet eerst met de arts had overlegd. Het antwoord hierop was dat de situatie bij de omroep welhaast ondraaglijk was. Zijn mentale gesteldheid vereiste een acuut ontslag. Gelukkig waren zowel huisarts als psychotherapeut bereid het verhaal schriftelijk te ondersteunen. Drie weken later deelde het GAK mee dat heroverweging van de beslissing met zich mee bracht dat er geen sprake was van verwijtbare werkloosheid. Het GAK meende dat Harm op medische gronden terecht ontslag had genomen en zou met terugwerkende kracht een volledige WW-uitkering toekennen.

Door de opstelling van het GAK en de verscherpte wetgeving is het verkrijgen van WW bij ontslagname zeer bijzonder. Gelukkig voor Harm is hij met hulp van de juridische dienst van de NVJ erin geslaagd, ondanks zijn ontslagname, een uitkering te krijgen.

(De naam van de betrokkene is gefingeerd).
Amsterdam, 12-02-99

Deel: ' Rubriek NVJ juridische hulp '
Lees ook