Ingezonden persbericht

VERSCHENEN:

Daniël Mok (samenstelling): Een wijze uit het westen isbn 90-74509-36-1

Dit boek geeft over tijdloze begrippen gevoelens weer uit een levensbeschouwelijk bontgekleurde samenleving.
Rudolf Otto staat centraal in deze rijke schakering. Hij inspireerde zeer velen tot het beschrijven van hun eigen relatie met de wezenlijke levensvragen en de invulling daarvan in opvoeding, onderwijs, kunst, geloofsbeleving of levensovertuiging.
Een keuze uit hun beschouwingen over het mysterie van leven en dood is in dit boek gebundeld.
Deze verzameling teksten vormt de opmaat tot de derde Nederlandse druk van Rudolf Otto's bekende boek Het heilige.
Met wetenschappelijke precisie en een fijnzinnig gevoel voor 'alles wat leeft en beeft', overtuigt Rudolf Otto de lezer ervan dat hij de ontsluiering van het boeiende maar ijzingwekkende mysterie met een gerust hart aan zijn gevoel kan overlaten. Dan wordt de ontmoeting met het heilige concreter en werpt het zijn vruchten af in de ontmoeting met de ander.

In Een wijze uit het westen komen godsdienstwetenschappers en theologen, maar ook psychologen, pedagogen, psychiaters en literatoren aan het woord en laten een veelkleurig licht schijnen over het thema van het heilige. Deze veelkleurigheid maakt het denken en de centrale begrippen van Rudolf Otto toegankelijk. Zij plaatst het heilige, het numineuze als een overkoepelend begrip boven de verschillende religies en levensovertuigingen.

Uitgeverij De Appelbloesem Pers
(Daniël Mok, uitgever)

Van Diemenstraat 410-412
1013 CR AMSTERDAM

(020) 6258859
http://www.dap.nl/

Deel: ' Rudolf Otto centraal in bundel 'Een wijze uit het westen' '
Lees ook