Rijksuniversiteit Groningen


21 december
Ondernemer vindt eigen omgeving het mooist

De menselijke factor blijkt een belangrijke rol te spelen als ondernemers voor een vestigingsplaats moeten kiezen. De waardering voor zo'n plaats wordt namelijk voor een groot deel bepaald door een voorkeur van de ondernemers voor hun eigen omgeving.

In de afgelopen vijftien jaren heeft Wim Meester regelmatig ondernemers gevraagd om plaatsen op de landkaart te waarderen als mogelijke vestigingsplaats voor hun bedrijf. In 1983 en 1993 deed hij dat voor Nederland, in 1986 en 1997 voor Noord-Nederland en 1996 voor Duitsland als onderzoeksgebied. Behalve de eigen omgeving, bleken ook een centrale ligging en de bereikbaarheid over de weg zaken waaraan ondernemers veel belang hechten. Ook waarderen ze grote plaatsen hoger dan kleine, een criterium dat in Duitsland nog zwaarder lijkt te wegen dan in Nederland. Maar dat laatste kan schijn zijn, zegt de onderzoeker. Er is een factor die de vergelijking moeilijkt maakt. Grote steden liggen in Duitsland verspreid over het hele land, terwijl ze in Nederland geconcentreerd zijn. Meester besteedt in zijn onderzoek veel aandacht aan het elimineren van verstorende factoren. De voorkeur voor de eigen omgeving probeert hij bijvoorbeeld 'weg te rekenen' om zo onderliggende factoren naar boven te halen. Meester onderzocht ook of de waarderingspatronen zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Dat blijkt slechts gedeeltelijk het geval, alleen details veranderen. De door Meester gemeten voorkeuren en de daadwerkelijke bedrijfsmigraties komen mooi overeen: gebieden die in waardering dalen, kennen gewoonlijk een vertrekoverschot, gebieden die in waardering stijgen een vestigingsoverschot van bedrijven.

Onderzoek

Promotie

Ondernemer vindt eigen omgeving het mooist

Datum en tijd

dinsdag 21 december 1999, 13.15 uur

Promovendus

W.J. Meester, tel. (050)363 38 83, fax (050)363 39 01 (werk)

Proefschrift

Subjectieve waardering van vestigingsplaatsen door ondernemers

Handelsuitgave

Nummer 261 in de reeks Nederlandse Geografische Studies, ISBN 90 6809 284 7, f 45,-, te bestellen bij de Faculteit der Ruimtelijke wetenschappen, tel. (050)363 38 96, fax (050)363 39 01

Promotor

prof.dr. P.H. Pellenbarg

Faculteit

ruimtelijke wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Zoekwoorden:

Deel: ' RUG Ondernemer vindt eigen omgeving het mooist '
Lees ook