Rijksuniversiteit Groningen


14 december 1999
Oratie

Pedagogiek en sekse in de lichamelijke opvoeding van de 20ste eeuw

Zie afzonderlijk persbericht.

Een samenvatting van de oratie is enkele dagen tevoren onder embargo verkrijgbaar bij het secretariaat van de Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46.

Datum en tijd

dinsdag 14 december 1999, 16.30 uur

Spreker

mw.prof.dr. H.W. van Essen, hoogleraar Genderstudies

Titel

Gender in beweging. Pedagogiek en sekse in de lichamelijke opvoeding van de 20ste eeuw

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' RUG Pedagogiek en sekse in opvoeding 20ste eeuw '
Lees ook