Federatie van Ouderverenigingen

Rugzak uitgesteld!

15 mei 2002

Rugzak uitgesteld!
Op 23 april jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel over de Leerlinggebonden financiering (het rugzakje) controversieel verklaard en doorgeschoven naar behandeling onder een nieuw kabinet. De stap van de Eerste Kamer is opmerkelijk omdat de Tweede Kamer in december van het vorige jaar het wetsvoorstel vrijwel met algemene stemmen (alleen de SP was tegen) heeft aanvaard.

Voor ouders betekent voorgaande dat niet met ingang van 1 augustus gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe regeling. Kinderen die nu al gebruik maken van het reguliere onderwijs, kunnen het komend jaar nog gebruik maken van de huidige regelingen voor extra ondersteuning. Ook als kinderen met een handicap per 1 augustus 2002 (of hierna) voor het eerst naar school gaan, kunnen ouders nog een beroep doen op de oude regelingen.
Het is onduidelijk wanneer de wetgeving wel wordt ingevoerd. Het nieuwe Kabinet zal hierover moeten beslissen. Ouders moeten in ieder geval rekenen op een uitstel van een jaar.

De Federatie van Ouderverenigingen heeft op verschillende manieren aangegeven verbijsterd te zijn over de uitstel van de Rugzak. De komst van het rugzakje is jarenlang voorbereid en heeft een breed draagvlak. De afgelopen weken zijn er diverse acties ondernomen.

De FvO en de CG-Raad hebben samen met alle andere betrokken partijen (vakbonden, besturenorganisaties, scholen) een bezorgde brief geschreven naar de Eerste Kamer. Er is een dringend beroep gedaan op de leden van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk te bespreken en aan te nemen.

De FvO en de CG-Raad hebben een informatiepakket van allerlei activiteiten in het kader van het voorlichtingsproject Ouders en Rugzak gestuurd naar de leden van de commissie onderwijs van de Eerste Kamer.

Besloten is de informatie-bijeenkomsten die vanuit het voorlichtingsproject worden georganiseerd voorlopig stop te zetten. De telefoonlijn blijft wel open!

Alle ouders die op de een of andere manier bekend zijn bij het voorlichtingsproject hebben een brief gekregen over de stand van zaken. Ook worden ouders opgeroepen hun bezorgdheid over de toekomst van de rugzak aan de leden van de Eerste Kamer kenbaar te maken. De namen en adressen van de Kamerleden zijn te vinden op www.oudersenrugzak.nl/adressen.html

Deel: ' Rugzak uitgesteld '
Lees ook