Ingezonden persbericht


_

Een eigen volwaardige economie in antwoord op de crisis:

Ruilnetwerk Argentinië spectaculair gegroeid tot zeven miljoen deelnemers

In Argentinië is het aantal deelnemers aan het Red Global del Trueque, ofwel het Mondiale Ruilnetwerk, in een half jaar toegenomen van één tot zeven miljoen. Terwijl inmiddels de helft van de Argentijnse bevolking onder de armoedegrens leeft, hebben deelnemers aan dit unieke informele geldsysteem veel minder last van de crisis die al jaren het land teistert. Sommige huishoudens draaien inmiddels voor 90% op de zelf uitgebrachte créditos. Sinds 1997 is de Nederlandse stichting Strohalm bij de ontwikkeling van Trueque betrokken. Op basis van onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van lokale ruil- en spaarinitiatieven denken we mee, helpen we problemen op te lossen en geven we adviezen.

Créditos worden door de deelnemers zelf uitgegeven en gaan van hand tot hand. Ze zijn uitsluitend een ruilmiddel, je kunt er geen rente voor krijgen. Mensen geven de créditos dan ook gemakkelijk weer uit. Zo ontstaat een snelle roulatie. Een groot voordeel is daarnaast dat de crédito minder afhankelijk is van de internationale markt dan de peso.

Trueque is meer dan een kortstondige reactie op de huidige crisis. Trueque draait al zeven jaar en vormt een volwaardige eigen economie. Beroepsgroepen die van het netwerk deel uitmaken zijn onder andere (tand)artsen, web-ontwerpers, handelaars in voedsel en kleding, PC's en auto's, verhuurders van vakantiehuizen, de hotelbranche, reisagentschappen, taxichauffeurs en zelfs advocaten. In diverse gemeentes is het bovendien mogelijk om met créditos de gemeentebelasting te betalen. Kortom: Trueque functioneert in brede lagen van de bevolking.

Vorig jaar nog stelde Eveline Herfkens tijdens de Nationale Duurzaamheidsdebatten, dat 'niet is gebleken dat
complementaire geldsystemen een uitweg zouden zijn om duurzame ontwikkeling te realiseren'. Trueque bewijst het tegendeel. Het zou volgens onze organisatie dan ook een gemiste kans zijn voor het Ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking als zij in de toekomst geen gebruik maakt van een instrument dat haar nut en effectiviteit inmiddels voldoende bewezen heeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met stichting Strohalm (030 - 2314314), C. Ramada ({ HYPERLINK mailto:c.ramada@strohalm.nl }c.ramada@strohalm.nl). Ook kunt u voor meer details en een citaat van een tevreden deelneemster terecht op onze website: { HYPERLINK https://www.strohalm.nl }www.strohalm.nl of ga direct naar { HYPERLINK https://www.strohalm.nl/argentinië/index..html }www.strohalm.nl/zuid-amerika/argentinië/index.html.

Strohalm, Oudegracht 42, 3511 AR Utrecht, Tel: 030  2 314 314, Fax: 030  2 343 986, E-mail { HYPERLINK mailto:info@strohalm.nl }info@strohalm.nl

Deel: ' Ruilnetwerk Argentinië spectaculair gegroeid '
Lees ook