MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


25-06-1999
Ruim 1 miljard gulden lastenverlichting voor mkb

Bij de invoering van het belastingplan voor de 21e eeuw wordt aan het al bestaande mkb-lastenverlichtingspakket van 450 miljoen gulden, nog eens een bedrag van 600 miljoen gulden aan specifieke fiscale faciliteiten voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) toegevoegd.

Staatssecretaris Vermeend van Financiën maakte dat vrijdag 25 juni jl. bekend tijdens een gezamenlijke persconferentie van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Ook MKB-Nederland-voorzitter De Boer nam hieraan deel. Vanaf de presentatie van het nieuwe belastingstelsel in december 1997, heeft MKB-Nederland gepleit voor deze gerichte lastenverlichting voor het mkb. De extra faciliteiten zijn dan ook in nauwe samenspraak met de werkgeversorganisatie voor het mkb tot stand gekomen. Ze zijn onder meer het gevolg van de door ondernemers aangedragen knelpunten tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten over het MKB-pakket van vorig jaar. Deze bijeenkomsten werden onder meer bijgewoond door staatssecretaris Vermeend en de toenmalige minister van Economische Zaken Wijers.

Extra MKB-pakket
De extra lastenverlichting voor het mkb van 600 miljoen gulden, is tot stand gekomen via verschuivingen binnen bestaande fiscale faciliteiten voor het bedrijfsleven. Daarnaast wordt een groot aantal maatregelen ingevoerd die misbruik en oneigenlijk gebruik van fiscale regelingen moeten beperken. De belangrijkste nieuwe stimuleringsregelen zijn:
- verruiming van de doorschuifregeling: Een onderneming belastingvrij overdragen kan nu alleen binnen familieverband. De nieuwe doorschuifregeling maakt het mogelijk om aan iedere mede-ondernemer die minimaal 3 jaar aan de onderneming verbonden is, deze belastingvrij over te dragen.

- regeling terugkeer uit de BV: Een spijtoptantenregeling. De nieuwe tarieven in het belastingplan voor de 21e eeuw pakken vaak onvoordelig uit voor ondernemers met een BV. Aan hen wordt de eenmalige mogelijkheid geboden om belastingvrij terug te keren uit de BV.
- verlaging vennootschapsbelasting naar 30% over de eerste 50.000,-: Een winstnivellerende maatregel die met name voor het kleinbedrijf een zeer gunstig effect heeft.

- omvorming vervangingsreserve naar herinvesteringsreserve: De huidige vervangingsreserve stond belastingvrije vervanging alleen toe in die gevallen waarin een zelfde soort bedrijfsmiddel werd aangeschaft. De verruimde regeling staat toe in ieder willekeurig bedrijfsmiddel belastingvrij te herinvesteren.

MKB-Nederland is uitermate gelukkig met het bereikte resultaat. Dit nieuwe fiscale stelsel zal een positieve invloed hebben op de bedrijvigheid in Nederland waarmee in ieder geval één van de doelstellingen van het belastingplan zal worden gerealiseerd, zo is de overtuiging van MKB-Nederland.

Deel: ' Ruim 1 miljard lastenverlichting voor mkb '
Lees ook