Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 24-03-2000 Home

Persbericht
Nummer: 31

Ruim 1 miljoen voor internationale cultuurprojecten

Het Nederlands Openluchtmuseum, Bezoekersprogramma 2000, Poetry International, Stichting Moderne Dans en Beweging en Stichting Planet jr. Productions krijgen subsidie voor internationale projecten. Hiermee honoreren de staatssecretarissen Van der Ploeg (Cultuur) en Benschop (Buitenlandse Zaken) vijf van de twaalf aanvragen voor subsidie uit het zogeheten HGIS budget (Homogene Groep Internationale Samenwerking)
van 16 miljoen gulden per jaar. Een aantal keer per jaar worden subsidies uit dit budget toegekend. Het belangrijkste criterium hierbij is of de projecten voldoende internationaal politiek en cultureel belang hebben.

In totaal hebben de bewindslieden ruim 1 miljoen gulden toegekend. Het gaat om de volgende projecten:
1. Honderdduizend gulden gaat naar de Stichting Nederlands Openlucht Museum voor de tentoonstelling De Amerikaanse Droom. Deze tentoonstelling wil door het vertonen van Amerikaanse objecten laten zien hoe cultuur zich ontwikkelt in de internationale uitwisseling tussen Amerika en Europa.
2. Het Bezoekersprogramma 2000,waarvan de uitvoering in handen is van zeven culturele koepelinstellingen, is gebudgetteerd op f 750.000.-. Via dit programma kunnen buitenlandse vertegenwoordigers uit de culturele disciplines die in de cultuurnota aan de orde komen, kennismaken met het Nederlandse culturele aanbod.
3. Poetry International ontvangt honderdduizend gulden voor Poetry International als internationale ontmoetingsplaats. Dit project is bedoeld om het buitenlands aandeel in het publiek te vergroten door de deelname van uitgevers, vertalers en critici uit het buitenland en om de professionele uitwisseling in de poëzie te vergroten.
4. Honderdduizend gulden gaat naar de Stichting Moderne Dans en Beweging/Springdance voor het project Spring Kitchen / De ontmoeting. Hierbij kunnen jonge, beginnende choreografen en dansers uit Nederland, Zuid-Afrika en Duitsland met ervaren kunstenaars aan projecten werken. Op deze manier kunnen jonge choreografen een internationaal netwerk ontwikkelen. 5. Ook de Stichting Planet jr. Productions ontvangt honderdduizend gulden voor het Wereld Kinder Festival. In dit festival zijn optredens van groepen jongeren en een circus te zien, waarvoor wordt samengewerkt met scholen, instellingen voor kunsteducatie, muziek- en dansscholen.

Van der Ploeg en Benschop willen het internationaal cultuurbeleid een extra impuls geven. De uitgaven uit het HGIS budget staan dan ook in dit teken. Het HGIS cultuurprogramma is in 1997 gecreëerd voor culturele projecten die het buitenlandbeleid en het internationaal cultuurbeleid beter integreren.

Deel: ' Ruim 1 miljoen OCW voor internationale cultuurprojecten '
Lees ook