Nieuws Gemeente Groningen


Ruim 1 miljoen voor uitbreiding J. Haydnschool
2 juni 1999
Het college van B&W stemt in met een extra bedrag van 7 ton voor uitbreiding van de J. Haydnschool (openbare basisschool) in Helpman. Vorig jaar werd hiervoor al een klein miljoen gulden uitgetrokken. Er komen vier nieuwe leslokalen, een speellokaal en ruimte voor peuterspeelzaal Tamboerijn en voor naschoolse opvang. Door de toename van het leerlingenaantal is vorig jaar al besloten tot uitbreiding van de school met 3 leslokalen en 1 speellokaal. Door de klassenverkleining is het noodzakelijk om er nog een vierde leslokaal bij te bouwen.
Daarnaast wordt peuterspeelzaal Tamboerijn opgenomen in de nieuwbouwplannen en komt er een voorziening voor naschoolse opvang voor 18 plaatsen.
Architect J.P. Moehrlein heeft het ontwerp voor de aanbouw gemaakt.

Deel: ' Ruim 1 miljoen voor uitbreiding J. Haydnschool Groningen '
Lees ook