Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PERSINFORMATIE
Resultaat Landelijke Transportcontroles 2001: ruim 11% gecontroleerde (17-7-2001)

Bij gerichte transportcontroles onder 3.575 geselecteerde busjes, vrachtwagens, containers, wagonladingen en de binnenvaart zijn in totaal 394 (ruim 11%) overtredingen geconstateerd. In 173 van de gevallen ging het om overtredingen bij grensoverschrijdende afvaltransporten, voor het merendeel (134) met bestemming West-Afrika en Azië.

Verder werd 24 keer niet-naleving van het CFK-besluit geregistreerd en zijn 19 illegale transporten van CFK-houdende koelkasten aangehouden. Overtreding van Provinciale Milieuverordeningen (PMV) werd in 13 van de 222 PMV-relevante vastgesteld. Tijdens de op de naleving van milieuregels gefocuste controles vielen daarnaast 165 transporten door de mand, vooral vanwege het overtreden van verschillende vervoersvoorschriften. Bovendien werden 5 kostbare nieuwe gestolen auto's en 5 vuurwapens gevonden.
Dat zijn de belangrijkste resultaten van de Transportcontroles 2001 (TC2001) die op initiatief van de Inspectie Milieuhygiëne (IMH) in de maand juni plaatsvonden. De landelijke handhavingsactie waaraan meer dan 1000 controleurs verspreid over het gehele land deelnamen vond plaats in nauwe samenwerking met de Douane, het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), de Rijksverkeersinspectie, 25 regionale politiekorpsen, de Koninklijke Marechaussee, handhavingsdiensten van de provincies, de Algemene Inspectiedienst (AID) en het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Aan de handhavingsactie werd ook door de Belgische milieuautoriteiten meegewerkt, vanwege de grensoverschrijdende transporten en het eventueel uitwijken van illegale ladingen naar de Belgische zeehavens.

Overtredingen
Het is nu voor de zevende keer dat samen met andere opsporingsdiensten op deze schaal een landelijke transportcontrole heeft plaatsgevonden. Het rendement van de afgelopen transportcontroles was hoog, omdat de controles zich uitsluitend op de milieurelevante transporten concentreerden. Zo werd tijdens de actie een grote hoeveelheid kunststofafval uit België ontdekt die via Nederland naar China zou worden verscheept. Inmiddels zijn zo'n 60 zeecontainers getraceerd en geblokkeerd.
Bij Venlo werd een vrachtwagen met een illegaal transport bouw en sloopafval aangehouden die op weg was naar Duitsland. Het verantwoordelijke bedrijf dat de lading in de vrachtpapieren als plastic afval omschreef, kreeg een boete van FL 16000,-. Door een anonieme tip die bij de IMH binnen kwam direct door te spelen, kon een partij van 9 containers met uiterst giftige pcb-houdende oliën (100 ton) in Zeebrugge door de Belgische handhavingspartners worden achterhaald.
In Amsterdam werden vele illegale transporten met bestemming West-Afrika aangetroffen. Het ging hierbij om dichtgelaste oude busjes, vrachtwagens en containers met onder andere lekkende autowrakken, verontreinigde auto-onderdelen, afval en cfk houdende koelkasten.
In Rotterdam werden onder andere vier containers met plastic afval voor de Filippijnen zonder de benodigde vergunning aangetroffen. De circa 80 ton afval is met een proces verbaal terug gezonden naar Duitsland.

Juli

(campagne)
lokaal signaal

Deel: ' Ruim 11% van de gecontroleerde transporten in overtreding '
Lees ook