provincie friesland

persbericht

nummer: 060 aw
datum: 5 maart 2010

provincie ontvangt ruim 2300 zienswijzen op ontwerp-inpassingsplan de centrale as

de provincie fryslân heeft ruim 2300 zienswijzen ontvangen op het ontwerp-inpassingsplan de centrale as. daarvan heeft een aantal (ook) betrekking op het ontwerp-besluit hogere geluidswaarden. van de zienswijzen komt ongeveer 12% van buiten fryslân. de rest komt uit de provincie, waarvan 62% uit het gebied rond de centrale as. er is door indieners ruim 2200 keer gebruik gemaakt van het zienswijzenformulier dat milieudefensie actief door heel nederland heeft verspreid en te downloaden was via hun website.

het indienen van een zienswijze op het ontwerp-inpassingsplan was mogelijk tot en met 22 februari 2010. alle ingediende zienswijzen worden de komende periode beoordeeld en voorzien van een reactie in de zogenoemde nota zienswijzen. de provincie bekijkt bij het beantwoorden van de zienswijzen of deze aanleiding geven tot wijzigingen in het provinciaal inpassingsplan. de nota zienswijzen wordt samen met het provinciaal inpassingsplan de centrale as ter vaststelling voorgelegd aan provinciale staten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ruim 2300 zienswijzen op ontwerp-inpassingsplan De Centrale As '
Lees ook