Provincie Limburg

Ruim 3,6 miljoen voor 27 Limburgse plattelandsprojecten (Zd Limburg)

(068c)
Onder voorbehoud van Europese goedkeuring

Gedeputeerde Staten hebben het Limburgse
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) 2003 vastgesteld. Via dit programma stemmen GS in met subsidieverlening van ruim 3,5 miljoen voor 27 projecten. Voorwaarde voor definitieve subsidiëring is wel dat deze bijdragen - via het ministerie van LNV - ook Europese goedkeuring krijgen. Acht projecten hebben betrekking op de diversificatie van de landbouw en zeven projecten betreffen de afzet van kwaliteitslandbouw-producten. De overige projecten hebben onder meer betrekking op waterbeheer, bevordering van toeristisch-ambachtelijke activiteiten en milieu- en bosbeheer.

Als alle projecten Europese goedkeuring krijgen is er voor deze projecten 1.250.000,- aan provinciale bijdragen beschikbaar en bijna 2,4 miljoen Europese POP-subsidie. Met deze toekenning is op dit moment vrijwel het hele budget besteed dat voor 2003 binnen het Limburgse POP aan Europese subsidie beschikbaar is.

Projecten voor Zuid-Limburg
De projecten die Gedeputeerde Staten nu hebben gehonoreerd en doorgeleid voor definitieve subsidietoekenning, hebben voor een deel vooral betekenis voor Zuid-Limburg (waarbij vermeld de betreffende subsidiebedragen):

* Het opstarten van nieuwe hop-teelt voor Nederland door een agrarisch bedrijf dat zo zijn activiteiten verbreedt. Subsidies: Provincie: 17.500,-; EU/POP: 10.500,-.

* Natuur- en milieu educatie in het gebied van Landschapspark De Graven om zo het draagvlak voor duurzaam ondernemen in de landbouw te vergroten (Stichting Buitenkans). Subsidies: Provincie: 46.500,-; EU/POP: 46.500,-.

* Zorgboerderij in Nuth (Stichting Gehandicaptenzorg Limburg). Subsidies: Provincie: 62.500,- EU/POP: 37.500,-
* Agrotaverne Wijngaardshof: de realisatie van een kleinschalige pleisterplaats met terras en cursusruimte. Subsidies: Provincie: 35.531,- EU/POP: 21.318,-

* Het opwaarderen van de groene inrichting van het Proosdijpark in Meerssen en het verbinden van het park met het buitengebied. EU/POP-subsidie: 242.500,-.

* Individuele afvalwaterzuiveringen voor agrarische bedrijven (Gemeente Gulpen-Wittem). EU/POP-subsidie: 65.929,-.

Verder proberen GS voor één reserveproject extra EU gelden via het POP te verwerven. Het gaat daarbij om het realiseren van Bloemrijke akkerranden door de Stichting Mergelland-coöperatie. Die akkerranden beperken erosieoverlast, bevorderen de variatie in het landschap en vormen een goede biotoop voor diverse soorten flora en fauna. Subsidies: Provincie: 40.100,-, EU/POP: 70.100,- 7-3-2003 14:23

Deel: ' Ruim 3,6 miljoen voor 27 Limburgse plattelandsprojecten '
Lees ook