Provincie Gelderland


Ruim f 4 miljoen voor herinrichting stadsfront Zaltbommel

13 januari 1998

Nr. 99-016

De provincie gaat f 4,1 miljoen bijdragen in het opknappen van het stadsfront van Zaltbommel. Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland stellen Provinciale Staten (PS) voor hier een bijdrage uit het provinciaal fonds majeure projecten voor te geven. PS spreken zich hier op 24 maart over uit.

De aanpak van het (historisch) stadsfront is gekoppeld aan de verbetering van de Waaldijk. Daarbij worden een aantal voorzieningen aangebracht die niet direct verband houden met de dijkverbetering, daar ook niet uit gefinancierd kunnen worden maar wel een meerwaarde hebben. Het gaat onder andere om de aanleg van wandelpaden langs de dijk en door het park, herprofilering van de straten, plaatsen van banken en aangepaste verlichting en aanleggen van aangepaste parkeerplaatsen. De kosten bedragen f 5,1 miljoen, waarvan 80% (f 4,1 miljoen) voor rekening van de provincie komt.

Aanvankelijk maakte de herinrichting van het stadsfront deel uit van het plan Waalfront-west, dat ontwikkeld was voor de herinvulling van het buitendijks gelegen bedrijventerrein van de firma Busker (en anderen). Dit plan vindt op grond van de rijksbeleidslijn "Ruimte voor de Rivier" voorlopig geen doorgang.
Om het stadsfront toch op te kunnen knappen is de aanpak ervan ondergebracht bij het verbeteringsplan voor de Waaldijk.

Voorafgaand aan de behandeling door PS wordt het voorstel op 8 februari besproken in de Statencommissie Economische Aangelegenheden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de afdeling Gemeentelijke Plannen, de heer H. Frentz, tel. (026) 359 97 87, e-mail: h.frentz@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, telefoon (026) 359 90 12, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' Ruim 4 miljoen voor herinrichting stadsfront Zaltbommel '
Lees ook