WERELD NATUUR FONDS


Ruim 450.000 Euro voor jungle van jaguar

Bijna 10.000 WNF-Rangers hebben met elkaar 456.200 Euro ingezameld voor de jaguar! Dit is voor de WNF-Rangerclub, die elk jaar actie voert voor een bedreigd dier, een recordbedrag. Het geld maakt de bescherming mogelijk van een oppervlakte jungle in de Amazone zo groot als ruim 1,5 miljoen voetbalvelden (1). Bescherming die van levensbelang is voor de jaguar en alle andere planten en dieren die in de Amazone leven. De jarige WNF-Rangerclub (de club bestaat 35 jaar) is 'ontzettend trots' op het topresultaat. Dankzij de inzet van alle kinderen die aan de actie hebben meegedaan kan het Wereld Natuur Fonds samen met de mensen in het Braziliaanse gebied Acre in de Amazone een heel groot deel van het regenwoud beschermen. Ruim 1,5 miljoen voetbalvelden is een gebied zo groot als de provincies Groningen, Utrecht en Friesland samen.

In de maanden maart, april en mei 2002 hebben de WNF-Rangers zich ingezet voor de actie 'Help de jaguar aan z'n jungle!' omdat het slecht gaat met het woud. Heel veel bomen worden gekapt. Complete stukken jungle verdwijnen en er komen weilanden voor in de plaats. De Amazone is het grootste aaneengesloten regenwoudgebied ter wereld en herbergt vele bijzondere planten en dieren, waaronder de jaguar. Het overgrote deel van de Amazone valt binnen de grenzen van Brazilië. Het Amazonegebied is 3,3 miljoen km2 groot (88 keer de oppervlakte van Nederland). Jaarlijks gaat ongeveer 20.000 km2 regenwoud verloren (ongeveer de helft van Nederland).

Centraal in de actie stond de jaguar. De jaguar, die samen met allerlei andere bijzondere dieren zoals slingerapen, papegaaien en rivierdolfijnen in de Amazone leeft, werd oorspronkelijk bedreigd omdat er veel op hem werd gejaagd. Zijn huid was erg gewild om bontjassen van te maken. Tegenwoordig is dit streng verboden en komt deze vorm van jacht bijna niet meer voor. Maar voor de jacht is een andere grote bedreiging in de plaats gekomen: het leefgebied van de jaguar wordt steeds kleiner. Bijkomend probleem is dat de jaguar hierdoor in zijn directe omgeving weilanden (en vee!) aantreft waar eerst jungle was. Met als gevolg dat jaguars weer worden afgeschoten, nu niet voor hun vacht maar uit woede van veeboeren over het feit dat de jaguar het vee ziet als prooi.

De staat Acre in Brazilië is nu nog grotendeels ongerept, maar er zijn maatregelen nodig om dat zo te houden. De plannen die het Wereld Natuur Fonds samen met de lokale overheid gemaakt heeft en nu dankzij de inzet van de WNF-Rangers kan gaan uitvoeren, gaan bijvoorbeeld over het stimuleren van verantwoord gebruik (waaronder houtkap) van de jungle. Ook zijn er afspraken om van enkele grote stukken jungle beschermde natuurgebieden te maken. Zo hoopt het Wereld Natuur Fonds ervoor te zorgen dat Acre voor altijd ongerept blijft en de vele planten en dieren die er leven, kan blijven herbergen.

--- (1) Ruim 760.000 hectare. Met elke 3 Euro maakte een WNF-Ranger de bescherming van 5 hectare jungle mogelijk.
Op aanvraag beschikbaar:
- Een digitale foto van WNF-Rangers die de opbrengst van de actie 'Help de jaguar aan z'n jungle!' bekendmaken op het voetbalveld van het Olympisch Stadion in Amsterdam.
- Beeldmateriaal - zowel foto's als videobeelden - van de jaguar.

Deel: ' Ruim 450.000 Euro voor jungle van jaguar '
Lees ook