Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit persbericht gaat uit onder verantwoordelijkheid van de Keuringsdienst van Waren

Jaarverslag 2000 Keuringsdienst van Waren

In 2000 heeft de meldkamer van de Keuringsdienst van Waren bijna 34.000 telefoongesprekken met consumenten geregistreerd. In 4551 gevallen leidde dit tot het instellen van een nader onderzoek omdat het mogelijk een overtreding van de wetgeving betrof. Dit onderzoek wees uit dat ruim 1950 klachten terecht waren, bijna 1550 klachten bleken onterecht terwijl van het restant de oorzaak niet achterhaald kon worden.

De top 5 van klachten ziet er als volgt uit:

Geur- en/of smaakafwijking van producten 16%
Voedselvergiftigingen 15%
Slechte hygiëne in bedrijven 12%
Vreemd voorwerp in producten 11%
Ongedierte bij bedrijven 9%

De klachten in deze top 5 hebben allemaal te maken met voedsel en voedselbereiding. De meldkamer van de Keuringsdienst van Waren ontvangt echter ook klachten binnen haar andere taakgebieden zoals bijvoorbeeld op het terrein van de productveiligheid: cosmeticaproducten die uitslag veroorzaken of speelgelegenheden die niet in orde zijn. Ook behandelt de Keuringsdienst van Waren klachten over het niet naleven van het rookverbod in openbare ruimten en overtredingen van de Drank- en Horecawet.

De meldkamer van de Keuringsdienst van Waren is 24 uur per dag bereikbaar voor vragen en/of klachten over producten via het gratis tel. nr. 0800- 0488. Gezien de respons van consumenten levert de meldkamer van de Keuringsdienst van Waren een zeer waardevolle bijdrage aan de voedsel- en productveiligheid in Nederland.

Het rapport is te vinden op: www.keuringsdienstvanwaren.nl.

Deel: ' Ruim 4500 klachten van consumenten in onderzoek genomen '
Lees ook