Omroep RKK


KRUISPUNT

Zondag, rond 22.18 uur, Nederland 1

Zondag 16 juni 2002

Zondag 9 juni 2002

Ruim 5 procent van de priester in Nederland komt uit buitenland.

Indiase priesters moeten een deel van het priestertekort in Nederland opheffen. Dat kondigde mgr. Hurkmans van het bisdom Den Bosch deze week aan. Maar op dit moment werken er al 65 buitenlandse priesters in Nederlandse parochies, ruim 5 % van het totale priesterbestand. Van die 65 komen er 17 uit een Derde-Wereldland, zo is bekendgemaakt in het RKK/KRO televisieprogramma Kruispunt.

In tegenstelling tot het advies van het Vaticaan (2001) om terughoudend te zijn met het in dienst nemen van buitenlandse priesters i.v.m. aanpassingsproblemen en het gevaar dat de priesters slechts een hogere levensstandaard nastreven, wil kardinaal Simonis nog enkele tientallen buitenlandse priesters meer verwelkomen in zijn bisdom.

Niet iedereen ziet de komst van buitenlandse priesters als positief. Het zou de kwaliteit van pastoraal werkers miskennen, maar aartsbisschop Simonis zegt: Hoe goed pastoraal werkers ook zijn, ze kunnen een priester niet vervangen.

Op dit moment zijn de meeste buitenlandse priesters werkzaam in het bisdom Haarlem: 21. Volgens dr. Jan Hendriks, rector van de priesteropleiding in Haarlem, is het een goede zaak dat de priesters die mgr. Hurkmans uit India wil laten komen, al priester zijn. Op die manier kun je ondervangen dat de mensen die naar Nederland komen dat doen voor een hogere levensstandaard, aldus Hendriks.

In veel gevallen gaat het goed, maar niet in alle. Vanuit het bisdom Utrecht is een Poolse priester teruggeroepen naar zijn vaderland. Oorzaak volgens Simonis is het niet kunnen aarden in het poldermodel. In Ilpendam waren de parochianen tevreden over hun Ethiopische priester, maar het kerkbestuur, dat belast is met de dagelijkse organisatie van de kerkgemeenschap, ervoer problemen. De agenda klopte niet, de organisatie liep niet op rolletjes, zo zegt mevrouw Schipper, voorzitter van het kerkbestuur in Kruispunt. Achtergrond, cultuur en werkwijze van de priester zijn hiervan de oorzaak geweest. Hij is niet meer werkzaam in Ilpendam.

---

Kruispunt wordt herhaald op maandag, 11.10 uur, Nederland 1.

Presentatie: Leo Fijen

Wilt u reageren op de uitzending dan kunt u schrijven naar:

Redactie Kruispunt
postbus 23000
1202 EA
Hilversum
of: kruispunt@kro.nl

RKK/KRO's Kruispunt is een wekelijks programma met nieuws en achtergronden uit kerk en samenleving, gemaakt vanuit katholiek perspectief. Kruispunt is daarbij altijd op zoek naar het persoonlijke verhaal van mensen die in hun functie of levensgeschiedenis betrokken zijn bij het nieuws en daarover praten vanuit hun gelovige inspiratie. Kruispunt neemt in vorm en inhoud de tijd voor dat verhaal, kiest dus voor verdieping en brengt vaak niet meer dan een of twee onderwerpen per uitzending. Kruispunt zoekt dit avontuur niet alleen maar in het binnenland, maar ook in het buitenland en laat daarmee zien dat katholieken een wereldwijd engagement hebben. Kruispunt heeft het volgende motto: dichtbij de ander, dichtbij de gemeenschap.

Teletekstpagina 233: servicepagina van Kruispunt TV

Zoekwoorden:

Deel: ' Ruim 5 procent van de priester in Nederland komt uit buitenland '
Lees ook