Provincie Overijssel

Zwolle, 22 februari 1999

RUIM 5300 BEZOEKERS OPEN DAG PROVINCIE OVERIJSSEL

De open dag van de provincie Overijssel is afgelopen zaterdag bezocht door ruim 5300 belangstellenden. Dit is een nieuw record. De vorige open dagen in 1995 en 1997 werden bezocht door 2300 en 4800 belangstellenden. De Open Dag stond voor een belangrijk deel in het teken van de verkiezingen voor provinciale staten op woensdag 3 maart 1999. Alle 12 politieke partijen waren met een stand present. In de statenzaal vonden doorlopende debatten plaats tussen (kandidaat) statenleden en bezoekers. De bezoekers konden de provincie zaterdag beter leren kennen aan de hand van een rode draad die de aanwezigen langs alle onderdelen van het Open Huis voerde. Zo kon een kijkje genomen worden in de kelder van het provinciehuis waar het provinciaal coördinatie centrum is gevestigd. Vanuit dit centrum wordt bij calamiteiten de hulp gecoördineerd. Een heel bijzondere presentatie werd verzorgd door de muskusrattenvangers. Bezoekers van de Open Dag konden zich verplaatsen in het leven van een muskusrat door in een echt muskusrattenhol te klimmen.
De provincie Overijssel organiseert in 2001 opnieuw een open dag. Overwogen wordt om de open dag dan op een locatie in Twente te organiseren.

Deel: ' Ruim 5300 bezoekers open dag provincie Overijssel '
Lees ook