Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
107

Directie:
voorlichting

08-08-2001

Status:
informatie

ruim 6 miljoen gulden voor internationale cultuurprojecten

De staatssecretarissen Van der Ploeg van Cultuur en Benschop van Buitenlandse Zaken hebben voor ruim zes miljoen gulden subsidie toegekend aan acht internationale cultuurprojecten. Dit geld komt uit het HGIS cultuurbudget (Homogene Groep Internationale Samenwerking), dat dit jaar 22 miljoen gulden bedraagt. Een aantal keer per jaar kennen de bewindslieden subsidies toe uit dit budget. Het belangrijkste criterium is dat projecten - in aanvulling op het normale cultuurbeleid - iets nieuws toevoegen aan de internationale profilering van de Nederlandse cultuur.
Het gaat om de volgende projecten:


1. Voor het Avondster Project Galle/Sri Lanka 2001/2004 wordt f
1.846.927,- toegekend in het kader van het thema Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed. Het project behelst opgraving, conservering, onderzoek en presentatie van het VOC-schip de Avondster (1659) dat in de haven van Galle ligt. Het VOC-schip dreigt nu nog verloren te gaan. Sri Lankaanse archeologen, conservatoren en museummedewerkers kunnen een on-the-job-training volgen, zodat zij na afloop zelfstandig maritiem-archeologische projecten kunnen uitvoeren. Daarnaast worden de vondsten uit de Avondster op een toegankelijke manier gepresenteerd in het National Maritime Museum in Galle. In de VOC-periode was Galle de belangrijkste haven na Batavia. De vestingstad en de haven staan op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het project wordt uitgevoerd door het Amsterdams Historisch Museum in samenwerking met het Sri Lankaanse Central Cultural Fund en het Western Australian Maritime Museum en andere erfgoedinstellingen.


2. Ruim twee miljoen gulden (f 2.238.449) gaat naar de restauratie van monumenten van Genadendal in Zuid-Afrika, een driejarig project van de Technische Universiteit Delft en het Zuid-Afrikaanse Department of Environmental and Cultural Affairs Western Cape. Dit is een voormalige missiepost in Zuid-Afrika van de Evangelische Broedergemeente en een cultuurhistorisch zeer waardevol ensemble. Een ander onderdeel van het project is een trainingsprogramma op het gebied van monumentenzorg. Op deze manier kan de monumentenzorg in ontwikkelingslanden waarmee Nederland een gemeenschappelijk cultureel erfgoed deelt, verbeterd worden.


3. Het Nationaal Pop Instituut (NPI) krijgt f 400.000,- voor het project Website/clinics. Dit project bestaat uit de vertaling en uitbreiding van de website van het NPI en de digitale popencyclopedie. Ook de bouw van een website voor de internationale promotie van de Nederlandse popmuziek, gekoppeld aan de muziekconferentie A2A (Acces to Amsterdam) maakt deel uit van het project. Daarnaast wordt er in het kader van het project op A2A bijeenkomsten georganiseerd over de thema's vrouwen in de popmuziek en de symbiose tussen popmuziek en jazz.


4. Vierhonderdduizend gulden gaat naar museum Het Rembrandthuis voor de samenstelling en presentatie van een groot deel van Rembrandts vroegste oeuvre in samenwerking met de Staatliche Museen te Kassel en het Rembrandt Research Project. Met deze tentoonstelling, getiteld 'Het mysterie van de jonge Rembrandt', wordt een nieuw licht geworpen op de vroegste ontwikkeling van de kunstenaar. Voor de tentoonstelling, die in Kassel en Amsterdam te zien zal zijn, verschijnt een drietalige catalogus. Daarnaast zal er in Amsterdam een internationaal symposium worden gehouden.


5. Een bedrag van f 470.500,- gaat naar de internationale manifestatie Blue Moon, de ongekende stad, in Groningen. Tijdens deze manifestatie kan het publiek op ontdekkingstocht langs bijzondere locaties, ontwikkeld door vijf internationale architecten. Op deze locaties kunnen bezoekers naar activiteiten van Groningse culturele instellingen. Aldus brengt de manifestatie architectuur, stedenbouw en cultuur bijeen in één programma.


6. Tijdens het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival in Rotterdam worden onder de titel The War Symphonies de schijnwerpers gericht op de componist Sjostakovitsj. Voor dit onderdeel, georganiseerd door de Stichting Rotterdam Philharmonisch Festival, werken Het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Mariinsky Theater uit Sint Petersburg samen. Dit komt de muzikale samenwerking tussen Nederland en Rusland ten goede. Voor dit symfonisch samenwerkingsproject is daarom f 256.500,- uitgetrokken.


7. De Europese stichting Joris Ivens krijgt f 334.995,- voor het organiseren van een Joris Ivens USA Tour. Tijdens deze tour wordt het filmoeuvre van documentairemaker Ivens onder de aandacht gebracht van de Amerikanen. De tour duurt in totaal 18 maanden en doet onder meer universiteiten, belangrijke filmlocaties en culturele instellingen aan. De tour wordt begeleid door een conferentie bij de start (Lincoln Centrer) en een seminar (Robert Flaherty Seminar) bij de afsluiting.


8. De Fundacion Carlos de Amberes ontvangt voor f 250.000.- voor de tentoonstelling 'Visiones Huidizas/Schichtige blikken' in Madrid en Cordoba. De tentoonstelling bestaat uit zelfportretten, portretten en stillevens van bekende Nederlandse schilders uit de jaren 1925-1945, onder meer van Willink, Toorop, Koch en Fernhout. Deze schilders zijn tot nu toe nog relatief onbekend in Spanje. Daarnaast omvat de tentoonstelling foto's uit die periode. De tentoonstelling was eerder te zien in Arnhem (1999) en Parijs (2000).

Van der Ploeg en Benschop willen hiermee het internationaal cultuurbeleid een extra impuls geven. Het HGIS cultuurprogramma is in 1997 ingesteld voor culturele projecten die het buitenlandbeleid en het internationaal cultuurbeleid beter integreren. Het budget voor het HGIS-cultuurprogramma is verhoogd; van f 16 miljoen in 2000 loopt het op tot f 25 miljoen in 2003.

omhoog laatst bijgewerkt 08-08-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Ruim 6 miljoen gulden voor internationale cultuurprojecten '
Lees ook