Utrecht, 12 juli 2001

Situatie in ziekenhuizen blijft zorgwekkend

Ruim 6% van de ziekenhuisbedden door verkeerde patiënt bezet

In de Nederlandse ziekenhuizen worden 2.200 bedden permanent bezet door de `verkeerde' patiënten. Deze patiënten horen niet in het ziekenhuis te liggen omdat zij geen medisch specialistische behandeling meer nodig hebben. Zij wachten op vervolgzorg, bijvoorbeeld op de thuiszorg of een plaats in een verpleeghuis. Daarmee is dit aantal bedden niet beschikbaar voor nieuwe opnamen. Dit is 6% van het totaal aantal verpleegdagen dat in Nederlandse ziekenhuizen in kliniek of in dagverpleging wordt gemaakt, ofwel: als alle verkeerde-bed-patiënten geconcentreerd lagen zouden ruim zes van de 110 ziekenhuizen volliggen met verkeerde-bed-patiënten. Deze gegevens komen uit onderzoek van Prismant, het onderzoeks- en adviesbureau voor de zorg.

Vijf jaar geleden werd vijf procent van de beschikbare ziekenhuisbedden verkeerd bezet. Dit betrof toen 2300 bedden. Doordat de gemiddelde verpleegduur van de patiënten in het juiste bed de afgelopen jaren duidelijk daalde is procentueel gezien het aandeel van de verkeerde bedpatiënten gestegen.

De verkeerde-bed-problematiek komt in heel Nederland voor, maar regionaal zijn er grote verschillen. In sommige regio's zijn structureel te weinig verpleeghuisbedden beschikbaar. Ook de personeelsschaarste, hét probleem in de gezondheidszorg, is een belangrijke oorzaak van het niet doorstromen van patiënten naar de juiste voorzieningen. Zelfs de regio's die volgens de norm van de Wet Ziekenhuisvoorziening voldoende verpleeghuisbedden hebben, kennen het probleem. Sommige ziekenhuizen hebben veel gedaan om het verkeerde-bed-probleem aan te pakken. Een enkeling boekte hierin succes. Toch hebben de meeste veel moeite om patiënten tijdig in een vervolgvoorziening geplaatst te krijgen. Relatief de meeste verkeerde beddagen heeft de gezondheidsregio Kennemerland. De gezondheidsregio Alkmaar heeft de minste verkeerde beddagen.

In onderstaande tabel is het percentage verkeerde beddagen per gezondheidsregio weergegeven.

gezondheidsregio

% verkeerde beddagen 1999

% verkeerde beddagen 2000

Groningen

3,9%

4,5%

Friesland

6,4%

7,3%

Drenthe

6,1%

5,5%

Zwolle

4,8%

4,6%

Twente

7,1%

6,4%

Stedendriehoek

7,4%

6,9%

Arnhem

7,4%

6,7%

Nijmegen

5,8%

4,9%

Utrecht

6,3%

6,1%

Flevoland en 't Gooi

6,6%

6,3%

Alkmaar

3,7%

3,7%

Kennemerland

10,5%

11,1%

Amsterdam

4,8%

4,9%

Leiden

5,0%

5,6%

Den Haag

7,8%

8,4%

Delft, Midden Holland en Dordrecht

8,0%

8,0%

Rijnmond

5,7%

5,5%

Zeeland

7,3%

7,6%

Breda

5,6%

5,5%

Tilburg en Den Bosch

4,8%

4,6%

Eindhoven

4,6%

4,5%

Noord-Limburg

7,9%

8,1%

Zuid-Limburg

7,4%

7,1%

Nederland totaal

6,1%

6,1%

Bronvermelding

Deze cijfers zijn geleverd door Prismant, onderzoeks- en adviesbureau voor de zorg.

Deel: ' Ruim 6% van de ziekenhuisbedden door verkeerde patiënt bezet '
Lees ook