Gemeente Breda

21-09-2001

Ruim 600 parkeerplaatsen voor Sportboulevard aan Terheijdenseweg

De sportboulevard aan de Terheijdenseweg in Breda krijgt 600 parkeerplaatsen. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week besloten, vooruitlopend op goedkeuring door de gemeenteraad alvast te beginnen met de reconstructie en uitbreiding van de parkeervoorzieningen op de sportboulevard. Door nu al met de werkzaamheden te beginnen kan het nieuwe parkeerterrein voor de opening van de kunstijsbaan, medio november, in gebruik worden genomen.

De parkeerplaatsen zijn bedoeld voor de gebruikers van alle voorzieningen op de sportboulevard. Om de 600 parkeerplaatsen (exclusief 83 plaatsen voor het zwembad) te kunnen aanleggen is een reconstructie van de huidige plaatsen nodig en een uitbreiding van de parkeermogelijkheden achter speelparadijs Joepie.

Bij de inrichting van het terrein is rekening gehouden met de veiligheid van de voetgangers, verlichting, een fietsenstalling en een toegangsweg voor bussen. De totale kosten voor de aanleg bedragen drie miljoen gulden.

Het voorstel om dit bedrag beschikbaar te stellen wordt op 27 september 2001 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Breda, 21 september 2001

Deel: ' Ruim 600 parkeerplaatsen voor Sportboulevard in Breda '
Lees ook