Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ruim 9 miljoen gulden extra voor Reda Sosial

Een persbericht bij het onderwerp Nederlands beleid 25 september 2001
Nederland stelt 9,4 miljoen Antilliaanse gulden (ongeveer 13 miljoen Nederlandse gulden) beschikbaar voor sociale projecten van Reda Sosial, de Stichting voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid op de Nederlandse Antillen. De projecten worden uitgevoerd op Curaçao, Bonaire, Sint Maarten en Sint Eustatius. Het geld valt binnen het budget van ruim 14 miljoen Antilliaanse gulden (20 miljoen Nederlandse gulden) dat staatssecretaris Gijs de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) eerder voor sociale projecten beschikbaar stelde.
Op Curaçao gaat 1,2 miljoen Antilliaanse gulden naar het opvangcentrum voor drugsverslaafden Brasami. Het geld wordt besteed aan de bouw van een ruimte voor gedwongen opname van hypercriminele verslaafden. Daarnaast krijgt Brasami 500.000 Antilliaanse gulden voor de nazorg aan ex-verslaafden. Het is de bedoeling op het terrein van Brasami enkele aanleunwoningen te bouwen, waar de ex-verslaafden kunnen wonen voordat zij het centrum definitief verlaten en weer geheel zelfstandig gaan wonen. Het Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) krijgt 4 miljoen Antilliaanse gulden voor de aanschaf van noodzakelijke medische apparatuur. Het gaat onder meer om bestralingsapparatuur voor de behandeling van patiënten met kanker. Het ziekenhuis wordt geconfronteerd met ongeveer 400 nieuwe kankerpatiënten per jaar, maar moet werken met sterk verouderde apparatuur. De stichting Sociale Werkplaats krijgt 770.000 Antilliaanse gulden voor de verhuizing van de leerlooierij van Hato naar Groot Santa Martha.
Op Bonaire komt 162.300 gulden beschikbaar voor de aanschaf van röntgenapparatuur voor borstonderzoek (mammografie), en bijna 275.000 gulden voor aanschaf van medische apparatuur voor kraam- en verloskundige zorg, orthopedie en oogheelkunde. Daarnaast is er 112.000 gulden beschikbaar voor de inrichting van het opvangcentrum voor verslaafden op Bonaire, Lus di Speransa. Op Sint Maarten gaat Reda Sosial een programma uitvoeren dat is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de achterstandswijken Middle Region, Cay Bay en Sint Peters. Werkloze jongeren worden ingezet bij het schoonmaken van de wijken, het verbeteren van riolering en afwatering, het verbeteren van recreatiemogelijkheden en sportvoorzieningen, het aanleggen van voetpaden enzovoort.
Op Sint Eustatius komt 600.000 Antilliaanse gulden beschikbaar voor uitbreiding van het verzorgings- en bejaardentehuis Auxiliary Home. Op dit moment heeft het centrum 9 plaatsen, terwijl er 12 mensen verblijven. Naast de uitbreiding is er binnen het budget van 600.000 gulden ook ruimte voor training van het personeel van het Auxiliary Home.
Tenslotte krijgt Reda Sosial 1,1 miljoen Antilliaanse gulden voor uitbreiding van de activiteiten op het terrein van de armoedebestrijding op de Nederlandse Antillen. Het gaat hier bijvoorbeeld om volwasseneneducatie, het aanbieden van vakopleidingen en cursussen sociale vaardigheden aan jongeren, het bieden van naschoolse opvang in armoedewijken, het organiseren van budgetteringscursussen, het geven van opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding en het verzorgen van gezondheidsvoorlichting. Deze activiteiten vinden op verschillende eilanden van de Nederlandse Antillen plaats.

Deel: ' Ruim 9 miljoen gulden voor sociale projecten Antillen '
Lees ook