expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: 90 mln EU-subsidie voor infrastructuur

NEDERLAND ONTVANGT RUIM 90 MILJOEN EU-SUBSIDIE VOOR INFRASTRUCTUUR

Nederland krijgt in1999 ruim 90 miljoen gulden aan Europese subsidie ontvangen voor infrastructuurprojecten in het kader van het trans-Europese vervoersnet (TENs). Deze week hebben de Europese lidstaten in Brussel hierover een voorstel van de Europese Commissie goedgekeurd.
De subsidies komen vooral ten goede aan de ontwikkeling van de Betuweroute en de HSL-Zuid (in totaal circa 68 miljoen gulden). Met de bijdragen wordt onder meer de aanleg van de Sophiatunnel, de Botlektunnel en een fly-over bij Barendrecht medegefinancierd. Minister Netelenbos is verheugd dat ook Europese subsidie is toegekend voor studies ter voorbereiding van de Hanzelijn. Het gaat daarbij om een bedrag van 4,4 miljoen gulden. Verder wordt ruim 6,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de HSL-Oost. Nederland is ook betrokken bij een aantal Europese samenwerkingsprojecten die in het kader van de TENs zijn opgezet. In 1999 worden TEN-subsidies verstrekt aan een samenwerkingsverband op het terrein van telematica-toepassingen in het wegverkeer (CENTRICO) en aan een project gericht op de ontwikkeling van een Europees verkeersmanagementsysteem voor het spoor (European Railtraffic Management System, ERTMS).

Met een totale EU-subsidie van 91,4 miljoen gulden komt voor Nederlandse projecten een bevredigend aandeel uit het TEN-budget voor 1999 (1,1 miljard gulden) beschikbaar.

Hans Scholten 070 - 3516544

26 apr 99 15:46

Deel: ' Ruim 90 miljoen EU-subsidie voor Nederlandse infrastructuur '
Lees ook