Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Justitie

Persbericht ministerraad
21 juni 2002

RUIM 900 DRUGSKOERIERS AANGEHOUDEN

Van januari tot en met mei 2002 zijn ruim 900 drugskoeriers op Schiphol aangehouden. Vrijwel alle drugskoeriers die in december van het vorig jaar en in januari en februari van dit jaar zijn gearresteerd, zijn veroordeeld. De straffen lopen uiteen van drie maanden tot vijf jaar. Deze gegevens staan in de derde voortgangsrapportage plan van aanpak drugssmokkel Schiphol van minister Korthals van Justitie waarmee het kabinet vandaag heeft ingestemd.

De zogenaamde "pre-flight controles" en de gerichte, intensieve controles op binnenkomende vluchten op de luchthaven Schiphol zijn effectief en zullen worden voortgezet. Op vluchten naar Curaçao zijn tot en met 31 mei van dit jaar 290 negatieve reisadviezen afgegeven en 288 zogenaamde "no shows" (passagiers die niet komen opdagen voor hun vlucht) geregistreerd, bovenop het normale gemiddelde van 474. De controles op Curaçao hebben geresulteerd in 404 negatieve reisadviezen en 1533 "no shows" bovenop het gemiddelde van 689. Door het College van Procureurs-Generaal is een stuurgroep ingesteld voor de coördinatie van alle opsporings- en vervolgingsinitiatieven die door de kernteams en parketten worden genomen om de criminele organisaties achter de drugssmokkel aan te pakken. Ook wordt gewerkt aan een criminaliteitsbeeldanalyse.

De uitbreiding van het Schipholteam, de douane, het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur ligt op schema. Het Schipholteam is inmiddels uitgebreid met 30 medewerkers. De werving van extra personeel voor de douane op de luchthaven is in volle gang. Het parket in Haarlem wordt uitgebreid met 9 officieren van Justitie en 36 medewerkers in ondersteunende functies. Een gedeelte hiervan is geworven en zal in juli aan de slag gaan. De overige vacatures zullen in september worden ingevuld. Ook zal in september een tijdelijke nevenvestiging van het parket Haarlem op Schiphol in gebruik worden genomen.

De strafsector van de rechtbank in Haarlem wordt in januari 2003 met vijf rechters uitgebreid. Ook is op grote schaal ondersteunend personeel aangetrokken. Andere rechtbanken nemen nog dit jaar in totaal 50 zittingen (ongeveer 500 zaken) over van de meervoudige kamer van de rechtbank in Haarlem. Samen met de 300 extra zaken die de rechtbank Haarlem dit jaar nog afdoet, komt het aantal op 800 extra zaken.

In de voortgangsrapportage geeft het kabinet aan dat, in weerwil van de tot nu toe genomen maatregelen, het aantal drugskoeriers nog steeds te groot is. Daarom gaat het kabinet na of nog aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden om de smokkel via Schiphol te laten afnemen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan mogelijkheden die de Vreemdelingenwet zou kunnen bieden. Ook laat het kabinet nagaan of er belemmeringen kunnen worden opgeworpen tegen reismogelijkheden binnen het Koninkrijk van recidiverende drugssmokkelaars met de Nederlandse nationaliteit.

De geldigheidsduur van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers is 1 jaar. Het is niet te voorzien of ook na 8 maart 2003 voor de opvang van drugskoeriers nog noodcapaciteit noodzakelijk is. Momenteel wordt onderzocht welke wettelijke maatregelen nodig zijn om ook na genoemde datum in voldoende celcapaciteit te kunnen blijven voorzien.

RVD, 21.06.2002Deel: ' Ruim 900 drugskoeriers aangehouden '
Lees ook