CBS Webmagazine

Ruim eenderde van de 75-plussers rijbevoegd

Driekwart van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder is rijbevoegd. Dat rijbewijsbezit is echter niet gelijk verdeeld. Mannen hebben nog altijd vaker een rijbewijs dan vrouwen en 65-plussers beschikken over het algemeen minder vaak over een rijbewijs, al is nog altijd ruim eenderde van de 75-plussers rijbevoegd.

Rijbewijsbezit mannen en vrouwen naar leeftijd, jaar 2000

Rijbewijsbezit

Vrouwen raken hun achterstand in rijbewijsbezit geleidelijk kwijt. Die achterstand blijkt het duidelijkst onder de 75-plussers. Meer dan zestig procent van de mannen in die leeftijdsgroep beschikt nog over een rijbewijs, dat is ruim drie maal zo vaak als vrouwen van die leeftijd. In de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar hebben 1,9 maal zoveel mannen als vrouwen een rijbewijs. In de groep 40 tot 65 jarigen is het 1,2 keer zo vaak en bij vrouwen onder de veertig is het verschil op dit gebied bijna verdwenen.

Hermine Molnár- In 't Veld

Bron: Statline

Meer informatie: infoservice@cbs.nl transp.GIF (89 bytes)

Gemengde huwelijken Ruim eenderde van 75-plussers rijbevoegd Verbrede landbouw: panacee voor kleinste boerenbedrijven? De economische teruggang begin jaren negentig

Archief

mail de redactie Reacties of vragen

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2001 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 08 oktober 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Ruim eenderde van de 75-plussers rijbevoegd '
Lees ook