PERSBERICHT, dinsdag 28 maart 2000

Ruim vier miljoen gulden voor `de Pieterman' in Volendam

Met ƒ 4.350.000,- uit het FINH kan volgens gedeputeerde staten de voormalige stortplaats `de Pieterman' in Volendam verder getransformeerd worden tot een toeristisch en recreatief attractie. Met hun besluit tonen zij aan dat zij het belangrijk vinden dat de toeristische aantrekkingskracht van Volendam vergroot wordt. De commissie Financin, Strategie en Bedrijven adviseert op 12 april en de commissie Economie, Landbouw en Europa op 19 april.

De gemeente Edam-Volendam krijgt het bedrag uitbetaald wanneer alle planologische procedures zijn doorlopen en goedgekeurd. Het plan `de Pieterman' voorziet o.a. in de aanleg van een jachthaven met 465 ligplaatsen, de bouw van 130 recreatiewoningen, surfstrand, camperterrein en parkeervoorzieningen. Gedeputeerde staten zijn van mening dat het plan gunstig uitpakt voor de lokale en regionale economie. Naast ruim 40 structurele nieuwe arbeidsplaatsen verwachten zij een grote `spin-off' in de bestaande toeristische branche. De totale kosten van het project bedragen ƒ 50 miljoen. Behalve de provincie, dragen ook de gemeente Edam-Volendam en een aantal ondernemingen bij.


* Inlichtingen: Eric ten Brummelhuis, tel. (023) 514 36 29

Deel: ' Ruim vier miljoen gulden voor `de Pieterman' in Volendam '
Lees ook