Gemeente Dordrecht


---

Ruime voldoende voor Bureau Schuldhulpverlening Dordrecht

Vincent Brinkhof
Klanten van Bureau Schuldhulpverlening (BSHV) in Dordrecht beoordelen de dienstverlening als ruim voldoende. Dit blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd door het Sociaal Geografisch Bureau van de gemeente Dordrecht in opdracht van de Sociale Dienst. Als gevolg van de uitkomsten van dit onderzoek wil het bureau de openingstijden van het inloopspreekuur verruimen en de wachtlijst verkorten.

BSHV biedt ondermeer hulp aan mensen met problematische schulden door het tot stand brengen van een schuldregeling met de schuldeiser(s). Als een schuld niet minnelijk kan worden opgelost, bijvoorbeeld als de schuld is ontstaan als gevolg van boetes of fraude, dan geeft het bureau een verklaring af op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Met deze verklaring kunnen mensen een verzoek indienen bij de rechtbank om te worden toegelaten tot de WSNP. Deze geeft dan de WSNP-verklaring af. Dat gebeurt ook als schuldeisers niet instemmen met een voorstel van BSHV om tot een regeling te komen.

De afgelopen maanden heeft BSHV het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening zien stijgen. In die periode kwamen er soms zelfs 80 procent meer hulpvragen binnen dan in diezelfde maanden het jaar ervoor. Via een efficiëntere administratie hoopt BSHV de wachttijd terug te brengen van 3 naar maximaal 2 maanden.

Personen die op de wachtlijst staan voor hulp, kunnen overigens wel een beroep doen op het bureau als zij een acuut probleem hebben, maar nog (niet) in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. BSHV wil op korte termijn met Bureau Sociaal Raadslieden en Rechtshulp bespreken in hoeverre zij mogelijkheden zien om een deel van de acute hulpverlening op te vangen. Het overnemen van een deel van deze acute hulp (bijvoorbeeld bij loonbeslag) neemt BSHV werk uit handen waardoor de wachttijd voor de andere gevallen kan worden bekort. BSHV functioneert sinds 1 maart 2000 als centraal meldpunt voor schuldhulpverlening.

Deel: ' Ruime voldoende voor Bureau Schuldhulpverlening Dordrecht '
Lees ook